Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII sẽ diễn ra từ ngày 22-25/9

Minh Hiếu (Báo Thanh Hóa)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII sẽ diễn ra từ ngày 22-25/9. Đây là thông tin được đưa ra trong buổi họp báo ngày 12/9 do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức về công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tiếp thu, chỉnh sửa một số nội dung của Dự thảo Báo cáo Chính trị để các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến. Về tiêu đề Báo cáo chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất 2 phương án, phương án 1 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Phương án 2 nội dung giống phương án 1 chỉ thay cụm từ “phát triển kinh tế nhanh và bền vững” bằng cụm từ  “đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng”.

Về phương hướng chung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã chuẩn bị gồm 2 phương án,  phương án 1 là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; coi phát triển nông nghiệp là nền tảng, phát triển công nghiệp là then chốt, tập trung phát triển du lịch và các dịch vụ có lợi thế; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo phát triển văn hoá – xã hội, quan tâm bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cho phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại".

Toàn cảnh buổi họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Ở Phương án 2 nội dung vẫn giữ nguyên như phương án 1 nhưng thay cụm từ “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; coi phát triển nông nghiệp là nền tảng, phát triển công nghiệp là then chốt, tập trung phát triển du lịch và các dịch vụ có lợi thế” bằng cụm từ “Coi trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, phát triển du lịch và các dịch vụ có lợi thế, để tạo đột phá về tốc độ và chất lượng tăng trưởng”.

Về phần chỉ tiêu chủ yếu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã đề nghị sửa một số chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình phát triển của tỉnh. Về chương trình trọng tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị sắp xếp theo thứ tự: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững; chương trình phát triển du lịch; chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh Thanh Hóa hàng năm ước đạt 11,4%. Năm 2015, GDP bình quân đầu người ước đạt 1.530 USD gấp 1,9 lần năm 2010. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 1,69 triệu tấn. Giá trị hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu năm 2015 ước đạt 1,15 tỷ USD. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trung bình đạt 11,8%/năm. Môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện mạnh mẽ, giai đoạn 2011 – 2015 thu hút 560 dự án đầu tư (có 25 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký 120.000 tỷ đồng và 2,56 tỷ USD; có 59 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 12,8 tỷ USD, đứng thứ 6 trong cả nước. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển 5 năm ước đạt 322.936 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet