Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X chính thức khai mạc.

BT

Ngày 19/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long Lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020 chính thức khai mạc. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW dự và chỉ đạo Đại hội.
Đến dự Đại hội có các đồng chí đại diện ban, ngành Trung ương, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ; Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tham dự đại hội còn có 349 đại biểu chính thức, đại diện cho 36.395 đảng viên toàn Đảng bộ.

Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; đổi mới mô hình tăng trưởng, phấn đấu đến năm 2020 đạt tỉnh phát triển khá trong khu vực ĐBSCL”.

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, với quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết thống nhất, Đảng bộ, quân và dân Vĩnh Long tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết toàn dân đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân 6,97%, bình quân thu nhập đầu người đạt 36,690 triệu đồng/năm, tăng gấp 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, so chỉ tiêu Nghị quyết đề ra thì tỉnh Vĩnh Long vẫn còn 11 chỉ tiêu không đạt, trong số 18 chỉ tiêu nghị quyết đề ra của tỉnh. Có nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt thấp như chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế; về giá trị sản xuất nông – lâm - thủy sản; giá trị công nghiệp, xây dựng; các ngành dịch vụ; chỉ đạt từ 50-60% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra mục tiêu đến năm 2020 đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 7,5%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 44,5 triệu đồng/năm.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Vĩnh Long sẽ thực hiện 3 khâu đột phá quan trọng: Phát triển và phát huy nguồn nhân lực cao. Tiếp tục ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Ưu tiên đầu tư những dự án quan trọng, có hiệu quả, tạo sự đột phá và có tác động lan tỏa, nhất là phát triển nông nghiệp chất lượng cao; tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, đẩy mạnh thương mại - dịch vụ, góp phần tiêu thụ sản phẩm…

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo đại hội   Nguồn:cand.com

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ đạo Đảng bộ Vĩnh Long cần tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế, thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng hiệu quả, bền vững. Đẩy mạnh phát triển văn hóa – xã hội, xây dựng con người phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; phát huy nguồn nhân lực dồi dào ở địa phương, quan tâm đến nguồn lao động chất lượng cao; chú trọng đào tạo nghề giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc.

Ông Đinh Thế Huynh yêu cầu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long cần tăng cường đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; coi trọng phát triển Đảng; chăm lo xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng; đoàn kết thống nhất nội bộ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet