Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

BT

Ngày 6-7/ 8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được diễn ra tại Hà Nội
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh khó khăn, thách thức, UDIC vẫn đạt được mức tăng trưởng mà Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ đề ra. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 26.889 tỷ đồng, tăng bình quân 9%/năm; tổng giá trị doanh thu đạt 33.012 tỷ đồng, tăng bình quân 12%/năm; tổng lợi nhuận sau thuế 3.395 tỷ đồng, tăng bình quân 11%/năm; tổng số tiền nộp ngân sách trong 5 năm đạt 3.283 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động tăng 9%/năm...

Đáng chú ý, Tổng công ty đã thực hiện thành công mục tiêu đột phá "chuyển dần từ vai trò làm thuê sang làm chủ trong thị trường đầu tư xây dựng, nhanh chóng tạo thế và lực mới cho sự phát triển". Đảng ủy đơn vị chỉ đạo triển khai đồng bộ Chương trình 01 về nâng cao năng lực, hiệu quả đầu tư, đưa đầu tư trở thành lĩnh vực kinh doanh số một của Tổng công ty. 5 năm qua, nguồn vốn nhà nước tại Tổng công ty đã tăng từ 1.541 tỷ đồng năm 2009 lên 2.750 tỷ đồng năm 2014 (gấp 1,78 lần). Phần lớn các doanh nghiệp thành viên duy trì sự ổn định về chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức, khả năng thanh toán, quay vòng vốn. Tổng công ty đã trúng thầu nhiều công trình trong lĩnh vực dân dụng, công nghiệp, hạ tầng giao thông, cấp thoát nước... trên phạm vi cả nước…

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng Đại hội

Về xây dựng Đảng, 5 năm qua Tổng công ty đã triển khai thực hiện Chương trình 05 về ‘‘Tạo bước chuyển mạnh về xây dựng chỉnh đốn Đảng giai đoạn 2010 - 2015, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các công ty cổ phần của Tổng công ty”.

Trong nhiệm kỳ III (2015-2020), Đại hội Đảng bộ Tổng công ty UDIC đã thống nhất mục tiêu tiếp tục phát triển bền vững, bảo đảm các chỉ tiêu tăng trưởng, khẳng định vị thế và thương hiệu UDIC, trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Thủ đô trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng. Cùng với đó, thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty đã được UBND thành phố phê duyệt; chất lượng cuộc sống của người lao động được nâng cao; các công ty thành viên phát triển mạnh và bền vững, có mối liên kết với nhau ngày càng chặt chẽ trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, cổ đông và người lao động.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị trên cơ sở mục tiêu tổng quát đã xác định, bám sát định hướng của Thành phố, UDIC tập trung triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo hướng trọng tâm, trọng điểm, điều chỉnh quy mô và cơ cấu sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường, nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác nguồn lực hiện có, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước. Kế hoạch, tiến độ các dự án đầu tư phải kèm theo dự kiến nguồn lực, phương án thực hiện. Đặc biệt, tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà tái định cư, cải tạo, xây dựng mới các khu tập thể, nhà chung cư cũ đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục coi trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nhất là khi cả Công ty mẹ - Tổng công ty cũng triển khai cổ phần hóa. Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 09, của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; đồng thời đặc biệt quan tâm giải quyết đủ việc làm, không ngường nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động… Đẩy mạnh phong trào thi đua, yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, doanh nghiệp.../.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet