Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020

ND

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thẳng thắn nhìn nhận lại những kết quả đạt được trong 5 năm qua và ra mục tiêu nhiệm kỳ tới.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là khó khăn trong phát triển kinh tế, phát triển đô thị, song với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh vẫn đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, với điểm nhấn là thị xã Tây Ninh nâng cấp lên thành phố trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X đề ra.

Trong 5 năm qua, kinh tế TP. Tây Ninh đạt mức tăng trưởng khá cao, bình quân 9,48%/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân 1,72%. Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng hằng năm đều đạt kế hoạch. Cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch mạnh; hình thành những vùng chuyên canh rau an toàn, cây ăn trái, cây công nghiệp giá trị kinh tế cao. Thu ngân sách nhà nước hằng năm đều vượt dự toán; tổng thu 5 năm ước đạt 1.246 tỷ đồng (tăng bình quân 16,3%/năm). Hoạt động xúc tiến đầu tư được tăng cường; trên địa bàn hiện có 689 doanh nghiệp, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 13 nghìn lao động.

  Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết     Nguồn:baotayninh.vn

Mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 được Đại hội Thành phố Tây Ninh nhất trí thông qua là tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực nhằm thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển nhanh, bền vững; gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội với cũng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội và môi trường sinh thái; nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư phát triển nông nghiệp; đẩy mạnh lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ; tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp. 

Thành phố Tây Ninh xem việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực là khâu đột phá, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển; phấn đấu đến năm 2020 có đủ nền tảng và điều kiện cần thiết để đến năm 2025 Thành phố Tây Ninh được công nhận là đô thị loại II. 

Các chỉ tiêu cụ thể được Đại hội Thành phố Tây Ninh nhất trí phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ tới là: Tổng giá trị sản xuất của một số ngành kinh tế chủ yếu trên địa bàn tăng bình quân hằng năm là 14%. Trong đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng tăng 15%/năm, thương mại, dịch vụ tăng 14%/năm; thu ngân sách tăng từ 15 - 16%/năm; kéo giảm hộ nghèo bình quân hằng năm 0,75%; số lao động có việc làm tăng thêm hàng năm 2.700 người. Phấn đấu đến cuối năm 2020 có 100% hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, số hộ được sử dụng điện lưới đạt 99,9% trở lên; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới... 

Ban chấp hành Đảng bộ TP. Tây Ninh nhiệm kỳ mới ra mắt   Nguồn:baotayninh.vn

Thành phố cần tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông nhằm phục vụ tốt nhu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ; tạo bước chuyển mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi nhanh bộ mặt nông thôn; thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị. Qua đó, Thành phố phải đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để phát triển tương xứng với vai trò là trung tâm kinh tế - chính trị, văn hoá - xã hội, khoa học - kỹ thuật của tỉnh, để có tác động lan tỏa đối với sự phát triển của các huyện lân cận và cả tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh.

Đồng thời quan tâm bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; thực hiện tốt các chính sách xã hội, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Thành phố chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, đồng bộ, vững chắc, góp phần đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đối với hệ thống chính trị; tổ chức triển khai tốt Luật tổ chức chính quyền địa phương, nhất là xây dựng chính quyền Thành phố Tây Ninh thành một chính quyền đô thị trong sạch vững mạnh. 

Đại hội Thành phố Tây Ninh đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 44 đồng chí, đồng chí Phạm Văn Tân được bầu lại làm Bí thư Thành ủy Thành phố, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet