Đại hội Đảng 12: Đảng bộ Quân đội góp ý dự thảo Báo cáo chính trị

Trần Huệ - Lê Hiền

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã thay mặt Đảng bộ Quân đội nhân dân Việt Nam đọc tham luận góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị, Văn kiện Đại hội tại Đại hội Đảng 12.

Sáng 22/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã thay mặt Đảng bộ Quân đội nhân dân Việt Nam đọc tham luận góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị, Văn kiện Đại hội tại Đại hội Đảng 12.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trình bày tham luận “Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc”. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Ngô Xuân Lịch khẳng định: “Dự thảo các văn kiện của Trung ương thực sự kết tinh tâm huyết trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đồng thời cũng là minh chứng thuyết phục phản bác mọi luận điệu xuyên tạc, kích động, chống phá của thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị nhằm vào Đại hội 12 của Đảng”.

Theo bản tham luận của Đảng bộ Quân đội nhân dân Việt Nam, 5 năm qua, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, thì nước ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang. Cùng với đó là những diễn biến mới phức tạp ở Biển Đông.

Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự điều hành của Chính phủ, sự phối hợp của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các cấp ủy, chính quyền địa phương, Đảng bộ Quân đội và toàn dân đã xử lý hiệu quả các tình huống góp phần bảo vệ vững chắc động lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước và quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng.

Trong thời gian tới, theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, xu thế chủ đạo vẫn là hòa bình, hợp tác, phát triển nhưng vẫn có những biến động phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Môi trường chiến lược có nhiều biến động do sự cạnh tranh chiến lược quyết liệt giữa các nước lớn; chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố và các thách thức an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp với nhiều điểm mới. 

Bên cạnh đó, trước xu thế hội nhập và mối quan hệ vừa hợp tác vừa đấu tranh, cạnh tranh lợi ích giữa các nước, nước ta sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng hoạt động “diễn biến hòa bình ”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, tình hình biển Đông vẫn có những khó khăn, thách thức mới.

Trước những thách thức này, đồng chí Ngô Xuân Lịch đã nhấn mạnh những nội dung cốt lõi mà Quân đội tập trung trong những năm tới:

1. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh, bền vững.

2. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với anh ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

3. Đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

4. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ Quân đội, lãnh đạo toàn quân hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và dân giao phó.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet