Đại hội Đảng 12 nhận thư điện chúc mừng cao kỷ lục từ trước đến nay

Trần Huệ - Lê Hiền

Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cho biết, chúng ta đã nhận được 156 thư điện chúc mừng Đại hội XII của Đảng từ các chính đảng tại các nước trên thế giới.
Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Thông tin đến các PV tại cuộc họp báo trước thềm Đại hội Đảng XII, ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng cho biết, chúng ta đã nhận được 156 thư điện chúc mừng Đại hội XII của Đảng từ các chính đảng tại các nước trên thế giới. Đây là con số cao kỷ lục từ trước đến nay trong tất cả các kỳ Đại hội Đảng. Tại Đại hội XI, trước khi khai mạc chúng ta nhận được 112 thư điện chúc mừng.

Theo Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ với 228 chính đảng trên khắp thế giới, đưa quan hệ giữa các đảng đi vào thực chất, chiều sâu và làm cơ sở chính trị rất quan trọng, lâu bền cho quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước, cũng như vai trò của Việt Nam trong các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Về đối ngoại, trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là trong năm 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã thực hiện các chuyến thăm có thể nói là dấu mốc, mở ra chương mới trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có 3 chuyến thăm rất quan trọng đến Trung Quốc, Nhật Bản và đặc biệt là chuyến thăm lịch sử đến Hoa Kỳ.

Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với 15 nước, quan hệ đối tác toàn diện với 10 nước.

Ông Hoàng Bình Quân cũng cho biết, Việt Nam sẽ sớm có thư gửi bạn bè quốc tế thông tin về Đại hội XII của Đảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet