Sở Tư pháp Hà Nội quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII)

Sở Tư pháp Hà Nội quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII)
infonet Chiều 1/9, Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII) của Đảng; chuyên đề học tập và làm theo...
Các tin khác
Xem thêm trên infonet