HOTLINE : 0916.11.8822
Các tin khác

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên “hiến kế” triển khai NQ XII

Đại hội Đảng 12

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên “hiến kế” triển khai NQ XII

Thông qua hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên đã giúp nâng cao nhận thức, nắm vững hơn những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội cũng như vai trò của công tác Tuyên giáo trong triển khai học tập Nghị quyết

Tỉnh Lâm Đồng đảm bảo công bằng trong tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp

Đại hội Đảng 12

Tỉnh Lâm Đồng đảm bảo công bằng trong tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, và Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành một chương trình hành động để hiện thực hóa những chỉ đạo nói trên.

5 mục tiêu lớn của Tỉnh đoàn Lâm Đồng

Đại hội Đảng 12

5 mục tiêu lớn của Tỉnh đoàn Lâm Đồng

Để góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, vừa qua Ban thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng xây dựng Chương trình hành động gồm năm nội dung.

Hà Nội ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Trung ương XII

Đại hội Đảng 12

Hà Nội ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Trung ương XII

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thành phố phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện 17 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực cơ bản. Trong đó tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 8,5-9,0%; tỷ lệ trường công lập ở 3 cấp đạt chuẩn quốc gia: 65-70%; phấn đấu số giường bệnh/vạn dân: 26,5.

Toàn văn Nghị quyết số 06-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)

Đại hội Đảng 12

Toàn văn Nghị quyết số 06-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)

Ngày 5/11/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đại hội Đảng 12

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên: Quyết liệt đưa Nghị quyết XII vào cuộc sống

Đại hội Đảng 12

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên: Quyết liệt đưa Nghị quyết XII vào cuộc sống

“Các cấp ủy Đảng cần tố chức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đầy đủ nghiêm túc: Sau khi hội nghị quán triệt yêu cầu viết bản thu hoạch. Đây là lần đầu tiên và cũng là một giải pháp mới nhằm chấn chỉnh thái độ của cán bộ, đảng viên trong tham gia học tập, tiếp thu nghị quyết”.

Tiêu điểm

Hotline nội dungĐóng
Điện thoại : 0916.11.8822 - toasoan@infonet.vn

Hotline quảng cáoĐóng
Sđt 090 191 5888 - kinhdoanh@infonet.vn