Khởi tố, điều tra, xét xử án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng tại 20 tỉnh thành

Khởi tố, điều tra, xét xử án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng tại 20 tỉnh thành
infonet Hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng,...
Các tin khác
Xem thêm trên infonet