Trang 3
Đồng Nai tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

Đồng Nai tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

Ngày 21/7/2017, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) cho 595 cán bộ, đảng viên của 73 tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy khối.
Xem thêm trên infonet