Trang 4
TP.HCM đặt mục tiêu có 3 khu nông nghiệp công nghệ cao vào năm 2025

TP.HCM đặt mục tiêu có 3 khu nông nghiệp công nghệ cao vào năm 2025

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 về chủ trương chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, UBND TP.HCM vừa phê duyệt Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.
Đảng bộ Quân sự huyện Thống Nhất tăng cường công tác phát triển đảng viên trong lực lượng ấp đội trưởng

Đảng bộ Quân sự huyện Thống Nhất tăng cường công tác phát triển đảng viên trong lực lượng ấp đội trưởng

Lực lượng dân quân tự vệ là một trong các thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời bình tại địa phương.
TP.HCM giao nhiệm vụ cụ thể trong phát triển công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM giao nhiệm vụ cụ thể trong phát triển công nghiệp hỗ trợ

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 về phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp.
Vị Thanh vượt chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới

Vị Thanh vượt chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Vị Thanh đã thực hiện đạt và vượt 16 chỉ tiêu đề ra.
TP.HCM đầu tư 2.600 tỷ cho nông nghiệp công nghệ cao

TP.HCM đầu tư 2.600 tỷ cho nông nghiệp công nghệ cao

Nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới, vừa qua UBND TP.HCM đã phê duyệt Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.
TP.HCM đẩy nhanh hiện đại hóa nông nghiệp theo Nghị quyết của Đảng

TP.HCM đẩy nhanh hiện đại hóa nông nghiệp theo Nghị quyết của Đảng

Để thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, UBND TP vừa ban hành chương trình “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”.
Huyện Thống Nhất từng bước đưa chỉ thị 05 vào cuộc sống

Huyện Thống Nhất từng bước đưa chỉ thị 05 vào cuộc sống

Ngày 15/5,Bộ Chính trị (Khóa XII) đã ban hành Chỉ thị 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh" với mục đích đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác trở thành công việc hàng ngày của mỗi cá nhân, đơn vị
Tỉnh Bình Phước từng bước xoá đói giảm nghèo ở các xã khó khăn

Tỉnh Bình Phước từng bước xoá đói giảm nghèo ở các xã khó khăn

Tại hội nghị lần thứ 4 mở rộng về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp bám sát tình hình thực tế của địa phương.
Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về NSNN, quản lý nợ công

Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về NSNN, quản lý nợ công

Ngày 18/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững". Dưới đây là toàn văn nghị quyết:
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên “hiến kế” triển khai NQ XII

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên “hiến kế” triển khai NQ XII

Thông qua hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên đã giúp nâng cao nhận thức, nắm vững hơn những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội cũng như vai trò của công tác Tuyên giáo trong triển khai học tập Nghị quyết
Xem thêm trên infonet