Trang 4
Quân đoàn 4 thông báo kết quả Hội nghị TW 6

Quân đoàn 4 thông báo kết quả Hội nghị TW 6

Sáng ngày 26/10, Đảng ủy Quân đoàn 4 đã tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII cho 300 cán bộ chủ chốt toàn quân đoàn.
Khánh Hòa thông báo kết quả Hội nghị TW lần thứ 6 khóa XII

Khánh Hòa thông báo kết quả Hội nghị TW lần thứ 6 khóa XII

Sáng 26/10, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị triển khai nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII) và quán triệt các thông báo kết luận, quy định của Bộ Chính trị về công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng đến các cán bộ.
Quận 4 TP.HCM thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12

Quận 4 TP.HCM thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12

Qua hơn 1 năm triển khai, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã trở thành công việc thường xuyên của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sức lan tỏa đến quần chúng nhân dân trên địa bàn quận 4 TP.HCM, thể hiện qua nhiều phong trào, cuộc vận động.
Xem thêm trên infonet