Trang 5
Tỉnh Sóc Trăng đặt mục tiêu phát triển kinh tế bền vững

Tỉnh Sóc Trăng đặt mục tiêu phát triển kinh tế bền vững

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ, Tỉnh uỷ Sóc Trăng đã được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức...
Xã Gia Tân 2 đưa nghị quyết của Đại hội Đảng XII vào cuộc sống

Xã Gia Tân 2 đưa nghị quyết của Đại hội Đảng XII vào cuộc sống

Xã Gia Tân 2 là xã đặc thù của huyện Thống Nhất (Đồng Nai), có tổng diện tích tự nhiên là 1.460 ha, tổng số hộ là 3.497, tổng số nhân khẩu 15.064, được chia thành 05 ấp, đồng bào theo đạo công giáo chiếm 99,25% dân số, nhân dân sống chủ yếu làm nông nghiệp chiếm 65%; kinh tế của địa phương chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, lao động công nghiệp, thương mại – dịch vụ.
TP.HCM phát triển công nghiệp hỗ trợ theo nghị quyết Đại hội Đảng

TP.HCM phát triển công nghiệp hỗ trợ theo nghị quyết Đại hội Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 về phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn.
TP.HCM đặt mục tiêu có 3 khu nông nghiệp công nghệ cao vào năm 2025

TP.HCM đặt mục tiêu có 3 khu nông nghiệp công nghệ cao vào năm 2025

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 về chủ trương chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, UBND TP.HCM vừa phê duyệt Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.
Đảng bộ Quân sự huyện Thống Nhất tăng cường công tác phát triển đảng viên trong lực lượng ấp đội trưởng

Đảng bộ Quân sự huyện Thống Nhất tăng cường công tác phát triển đảng viên trong lực lượng ấp đội trưởng

Lực lượng dân quân tự vệ là một trong các thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời bình tại địa phương.
TP.HCM giao nhiệm vụ cụ thể trong phát triển công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM giao nhiệm vụ cụ thể trong phát triển công nghiệp hỗ trợ

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 về phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp.
Vị Thanh vượt chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới

Vị Thanh vượt chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Vị Thanh đã thực hiện đạt và vượt 16 chỉ tiêu đề ra.
TP.HCM đầu tư 2.600 tỷ cho nông nghiệp công nghệ cao

TP.HCM đầu tư 2.600 tỷ cho nông nghiệp công nghệ cao

Nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới, vừa qua UBND TP.HCM đã phê duyệt Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.
TP.HCM đẩy nhanh hiện đại hóa nông nghiệp theo Nghị quyết của Đảng

TP.HCM đẩy nhanh hiện đại hóa nông nghiệp theo Nghị quyết của Đảng

Để thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, UBND TP vừa ban hành chương trình “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”.
Huyện Thống Nhất từng bước đưa chỉ thị 05 vào cuộc sống

Huyện Thống Nhất từng bước đưa chỉ thị 05 vào cuộc sống

Ngày 15/5,Bộ Chính trị (Khóa XII) đã ban hành Chỉ thị 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh" với mục đích đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác trở thành công việc hàng ngày của mỗi cá nhân, đơn vị
Tỉnh Bình Phước từng bước xoá đói giảm nghèo ở các xã khó khăn

Tỉnh Bình Phước từng bước xoá đói giảm nghèo ở các xã khó khăn

Tại hội nghị lần thứ 4 mở rộng về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp bám sát tình hình thực tế của địa phương.
Xem thêm trên infonet