Trang 6
Lâm Đồng chăm lo đời sống giáo dân và đồng bào dân tộc

Lâm Đồng chăm lo đời sống giáo dân và đồng bào dân tộc

Chính sách đại đoàn kết dân tộc được coi là nòng cốt, bởi nói cho dân nghe, làm cho dân hiểu, chỉ lối cho dân theo và làm gương cho dân tin là việc quan trọng, có như vậy mới xây dựng được khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương.
Thành phố Vũng Tàu: Đưa Nghị quyết Đại hội XII về từng phường

Thành phố Vũng Tàu: Đưa Nghị quyết Đại hội XII về từng phường

Việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng tại Thành phố Vũng Tàu đã được triển khai xuống tận cấp phường nhằm đưa những nội dung cốt lõi của Nghị quyết đi sâu vào từng ngóc ngách của đời sống dân sinh.
TP.HCM: 7 giải pháp cốt lõi của cải cách hành chính

TP.HCM: 7 giải pháp cốt lõi của cải cách hành chính

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã xác định 1 trong những nhiệm vụ trong tâm thời gian tới là “xây dựng, tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”.
Muốn không bị lộ thì đừng làm bậy

Muốn không bị lộ thì đừng làm bậy

Trong những ngày qua, khi theo dõi Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, nhiều nguyên lãnh đạo đảng viên, cán bộ lão thành đều đồng tình với những quan điểm của Trung ương. Nhiều người còn cho rằng, đảng viên trước hết cần giữ mình, nếu muốn không bị lộ thì tốt nhất đừng làm bậy…
Xem thêm trên infonet