Trang 6
PVFCCo hoàn thành tốt kế hoạch 9 tháng năm 2017

PVFCCo hoàn thành tốt kế hoạch 9 tháng năm 2017

Chiều ngày 18/10, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức Hội nghị “Sơ kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ kế hoạch quý IV/2017”.
Huyện Phú Quý quán triệt nghị quyết Trung ương 5

Huyện Phú Quý quán triệt nghị quyết Trung ương 5

Ngày 17/10, ban Thường vụ huyện ủy Phú Quý (Bình Thuận) đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).
Xem thêm trên infonet