Trang 6
Bế mạc Hội nghị Trung ương 4

Bế mạc Hội nghị Trung ương 4

Sau 6 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, sôi nổi, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc sáng 14/10.
Bạc Liêu đưa Nghị quyết Đh Đảng XII vào cuộc sống

Bạc Liêu đưa Nghị quyết Đh Đảng XII vào cuộc sống

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Bạc Liêu đã có nhiều hành động, chính sách thiết thực để đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.
Cà Mau phấn đấu năm 2020 thành tỉnh khá của Đồng bằng sông Cửu Long

Cà Mau phấn đấu năm 2020 thành tỉnh khá của Đồng bằng sông Cửu Long

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ XV, Tỉnh uỷ Cà Mau đã ban hành chương trình hành động với nhiều mục tiêu đưa Cà Mau trở thành tỉnh khá ở Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020.
Tỉnh Đoàn Bạc Liêu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XII

Tỉnh Đoàn Bạc Liêu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XII

Nhằm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống, tỉnh Đoàn Bạc Liêu đã triển khai "Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII"
Xem thêm trên infonet