Trang 69
Đà Nẵng: “Nhiều cái mấy ổng hay hẹn tới sau Đại hội!”

Đà Nẵng: “Nhiều cái mấy ổng hay hẹn tới sau Đại hội!”

Đó là thực tế được ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng (mở rộng) lần thứ 24 đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH 9 tháng đầu năm 2015 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại
Xem thêm trên infonet