Trang 71
Dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội

Dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội

Báo điện tử infonet giới thiệu Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.
Kiên Giang: Tỷ lệ cấp ủy viên nữ khóa mới là 17,55%

Kiên Giang: Tỷ lệ cấp ủy viên nữ khóa mới là 17,55%

Tại Kiên Giang, đến nay, 20/20 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên cơ sở. Đáng chú ý, trong tổng số 729 cấp ủy viên khóa mới tại các Đảng bộ này có 128 đồng chí nữ, chiếm tỷ lệ 17,55%.
Tăng tỷ lệ nữ trong ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Tăng tỷ lệ nữ trong ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Theo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, đến thời điểm này, tất cả các đảng bộ quận huyện, cấp trên cơ sở ở thành phố đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả đại hội cho thấy tỷ lệ cán bộ nữ tăng so với nhiệm kỳ trước.
Xem thêm trên infonet