Trang 71
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình thành công tốt đẹp.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình thành công tốt đẹp.

Chiều 16-9, sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm cao, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã họp phiên bế mạc và thành công tốt đẹp.
Dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội

Dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội

Báo điện tử infonet giới thiệu Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.
Xem thêm trên infonet