Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2015- 2020

Nguyễn Duyên

Ngày 22/6, Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã diễn ra nghiêm túc, đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ và đã thành công tốt đẹp.

Với tinh thần khách quan, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, Đại hội hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân của những ưu điểm, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ cơ quan trong 5 năm qua. Từ đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2015 -2020. Theo đó, Đại hội đã thống nhất phương hướng trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với người đứng đầu các vụ, đơn vị và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

                                   Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội          Nguồn:tuyengiao.vn

Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhất trí cao thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp cơ bản. Cụ thể, Đại hội đã thống nhất cao về ý chí và hành động, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ; thường xuyên kiểm tra giám sát công tác xây dựng Đảng theo hướng ngày càng có chất lượng và hiệu quả; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ; đổi mới phương thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu và tính tiền phong gương mẫu, tự giác trong tự phê bình và phê bình, gương mẫu trong tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đ/c Đinh Thế Huynh tăng hoa cho BCH Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2015- 2020    Nguồn: tuyengiao.vn

Từ những nhiệm vụ và giải pháp nêu trên, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chủ yếu: Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 27/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế vầ cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã tín nhiệm, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá III, gồm 21 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu được Đoàn Đại biểu thay mặt cho Đảng bộ đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet