Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VII

Sơn Nam- Ngọc Ánh (Cổng thông tin điện tử Ủy Ban Dân tộc)

Ngày 19/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan Uỷ ban Dân tộc đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng chỉ đạo các Vụ, đơn vị và cơ quan làm công tác dân tộc tại địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác dân tộc, trọng tâm hướng vào nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Tăng cường công tác nắm tình hình, tư tưởng, nguyện vọng và đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên cả nước, tham mưu cho Đảng, Chính phủ giải quyết những vướng mắc, kịp thời ổn định tình hình vùng dân tộc, miền núi. Đảng bộ UBDT đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; xây dựng các đề án, chính sách về công tác dân tộc và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành TW thông qua các chương trình hợp tác.

Các đại biểu dự đại hội

Đảng ủy UBDT và các cấp ủy trực thuộc đã tích cực, chủ động nắm bắt diễn biến tình hình và định hướng tư tưởng cho đảng viên; cụ thể hóa nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời chỉ đạo chặt chẽ, có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch, nội dung thực hiện hằng năm của cán bộ, đảng viên, đưa nội dung vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, nâng cao tinh thần phê và tự phê trong sinh hoạt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy chi bộ, tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác cán bộ thường xuyên được quan tâm, chú trọng trong đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ.
 
Phát huy những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm từ những tồn tại, hạn chế, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy UBDT đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp như: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên cả trong nhận thức và hành động; tập trung xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; tăng cường đổi mới công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử và Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Phạm Quang Thao đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ và cán bộ, đảng viên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hai đồng chí cùng nhấn mạnh đến vai trò, vị trí rất quan trọng của Ủy ban Dân tộc, là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước, quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Đảng bộ và cán bộ, đảng viên là chỗ dựa, nòng cốt cho công tác dân tộc của cả nước, vì vậy nhiệm vụ hàng đầu và xuyên suốt trong thời gian tới là toàn Đảng bộ cần làm tốt công tác tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chú trọng thực hiện nêu gương theo Quy định 101 của Ban Bí thư. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên tự làm tốt công tác tư tưởng cho chính mình, cấp ủy tăng cường nắm bắt, xử lý và định hướng công tác tư tưởng cho đảng viên; quan tâm đến việc đánh giá tình hình tư tưởng để có các giải pháp khắc phục tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị…

Đồng chí Giàng Seo Phử và đồng chí Phạm Quang Thao đề nghị Đảng ủy cần chủ động nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu tình hình mới; tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chị thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); đẩy mạnh công tác dân vận và phong trào thi đua gắn với chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể vững mạnh.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 16 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc khóa VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet