Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ 16 diễn ra từ ngày 31/10 đến 3/11

Minh Thư

Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ 16 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Phiên trù bị sẽ diễn ra vào ngày 31/10, khai mạc diễn ra vào ngày 1/11 và bế mạc vào ngày 3/11.

Thông tin tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 20/10, ông Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Hà Nội cho biết, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 3/11 và cho đến nay công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn thiện.

Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ 16 sẽ diễn ra trong các ngày từ 31/10 đến 3/11. (Ảnh: Minh Thư)

Cụ thể hơn, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm này, đã có 2.913/2.913 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức thành công đại hội (đạt 100%), có 57/57 đơn vị tổ chức thành công đại hội. Cả hai nội dung lớn của đại hội cơ sở và cấp trên cơ sở là chuẩn bị, thông qua văn kiện đại hội và công tác nhân sự đều đạt kết quả tốt, kể cả ở một số trường hợp cá biệt có khó khăn, thành công của đại hội Đảng các cấp có tác dụng thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, đơn vị, đồng thời là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16.

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ 16 đã được Ban Thường vụ chỉ đạo sát sao, đúng quy trình gồm: Thành lập Tiểu ban Văn kiện, Ban Biên tập để chuẩn bị nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 15, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ TP và các phụ lục văn kiện để trình Đại hội Đảng bộ lần thứ 16.

Sau khi hoàn thành dự thảo, Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc họp góp ý ở Tiểu ban Văn kiện, Ban Biên tập, các hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và ý kiến góp ý, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.

Dự thảo Báo cáo chính trị đã tiếp thu hàng nghìn lượt ý kiến đóng góp, đặc biệt là ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nhân, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chỉ đạo tổ chức tốt việc góp ý, tổng hợp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội 12 của Đảng và dự thảo Văn kiện Đại hội 16 của Đảng bộ TP. Hà Nội.

Đến nay, Thành ủy Hà Nội đã chuẩn bị xong toàn bộ các dự thảo Văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và được Trung ương góp ý và thông qua.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16 sẽ diễn ra từ ngày 31/10 - 3/11/2015 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp CNH, HĐH; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Phiên trù bị diễn ra ngày 31/10, khai mạc diễn ra vào ngày 1/11 và bế mạc vào ngày 3/11.

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16 có 497 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 39 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong đó, có 67 đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ TP khóa 15 là đại biểu đương nhiên, 430 đại biểu được bầu từ đại hội đảng bộ các quận, huyện, thị xã và Đảng bộ trực thuộc Thành ủy; 60 đại biểu nữ.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 15; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp 5 năm 2015 - 2020; đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ 12 của Đảng; lựa chọn và bầu 75 đồng chí vào BCH Thành ủy khóa 16 nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu lần thứ 12 của Đảng.

Đại biểu khách mời là đại biểu Trung ương, đại biểu các tỉnh, thành gồm: TP.HCM, 8 tỉnh giáp ranh Hà Nội, các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố và đại diện các tầng lớp nhân dân.

Theo chương trình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ dự và phát biểu tại phiên khai mạc của Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ 16.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet