Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần II

Quang Dương (Báo Công Thương)

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo Đại hội.
Nhìn lại 5 năm qua, kể từ Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2010-2015 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức lớn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp lãnh đạo của các ban, bộ, ngành Trung ương cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, người lao động. Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra đều cơ bản hoàn thành.

Kết quả 5 năm qua, các doanh nghiệp trong Khối đạt tổng doanh thu trên 6.489.180 tỉ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế gần 608.480 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1.048.035 tỉ đồng. Tính trung bình năm, nhiệm kỳ 2010-2015, doanh thu tăng 29,2%, lợi nhuận trước thuế tăng 24,3%. So với năm 2010, năm 2015 vốn chủ sở hữu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tăng tới trên 74,3%, đạt 1.178.000 tỉ đồng; tổng tài sản tăng trên 66,4%, đạt 5.744.000 tỉ đồng.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, các doanh nghiệp trong Khối đã tích cực thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, hỗ trợ hơn 11.640 tỉ đồng cho công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn cả nước. 26/32 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã thực hiện hỗ trợ 2.916,471 tỷ đồng cho 54/62 huyện nghèo của cả nước…

Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, chất lượng và hiệu quả được nâng lên, sự thống nhất trong Đảng bộ được tăng cường. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng có nhiều đổi mới. Vai trò lãnh đạo của đảng trong doanh nghiệp ngày càng được khẳng định và nâng cao, đóng góp quan trọng vào xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ tới (2015-2020), Đảng ủy Khối xác định mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chủ động hội nhập quốc tế; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tăng cường hiệu lực quản lý của doanh nghiệp; nâng cao đời sống người lao động; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015-2020 về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được xác định là: Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 7,5-8%/năm; nộp ngân sách tăng bình quân trên 5%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng bình quân từ 8-10%/năm; tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân trên 9%/năm; thu nhập của người lao động tăng bình quân 5%/năm; hoàn thành tiến độ, chất lượng 100% công trình, dự án trọng điểm quốc gia; năng suất lao động hằng năm tăng gấp 2 lần…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự và phát biểu tại phiên Khai mạc Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Trong những năm qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp, tác động bất lợi đến nước ta, kinh tế trong nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm qua… Những năm tới, đất nước ta, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, nền kinh tế chúng ta đứng trước nhiều cơ hội, thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn thách thức. Có thể nói, cơ hội thuận lợi và khó khăn thách thức đều lớn, đan xen nhau. Không có cách nào khác là chúng ta phải phát huy tối đa cơ hội, thuận lợi, khắc phục vượt qua khó khăn thách thức. Biến thách thức, khó khăn thành cơ hợi, thuận lợi để phát triển, để công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa nước ta phát triển nhanh... Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian tới, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện sáng tạo có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng sắp tới đây… Phải tập trung lãnh đạo, triển khai để các đơn vị, doanh nghiệp trong Khối tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện hiệu quả cao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Phải nỗ lực cao nhất để kết quả sản xuất kinh doanh tương xứng với nguồn lực đã được đầu tư. Tương xứng với vai trò, trách nhiệm và niềm tin và sự quan tâm mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã dành cho doanh nghiệp Nhà nước, cho Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương…

Tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Huân chương Lao động hạng II cho đồng chí Bùi Văn Cường – Bí thư Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp Trung ương.

Theo chương trình, Đại hội sẽ diễn ra tới hết ngày 15/10.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet