Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI là một đại hội đặc biệt

Nguyễn Duyên

Không chỉ là kỳ đại hội thành công trên tất cả các phương diện, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2010 được đánh giá là một đại hội hết sức đặc biệt.

Điểm đặc biệt đầu tiên có thể kể đến, đó là việc Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã đón các lãnh đạo Đảng, nhà nước qua các thời kỳ... đông nhất so với các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương. Cụ thể, Đại hội đã trân trọng đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng  Phan Văn Khải, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An...và hầu hết các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đương chức và nguyên chức, các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các đoàn đại biểu của TP Hồ Chí Minh, tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình tham dự. Đó chính là sự quan tâm lớn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước ....đối với Thủ đô Hà Nội.

Toàn cảnh Đại hội Đảng Thành phố Hà Nội

Đảng bộ Thành phố Hà Nội là đơn vị có số lượng Đảng viên đông nhất trực thuộc Trung ương với 39 vạn Đảng viên, trong đó, lực lượng nguồn cán bộ dồi dào, chất lượng. Kỳ đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho Đảng bộ và nhân dân Thủ đô tiếp tục: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giầu đẹp, văn minh, hiện đại”. Đây cũng là phương châm chỉ đạo trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ Thủ đô trong thời gian 5 năm tới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XI đã hoàn thành tốt các nội dung đề ra sau 4 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới. Đại hội đã thông qua: Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội, báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XV; Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức Đảng các cấp, các tầng lớp nhân dân thủ đô đóng góp vào văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII; Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành, Ban thường vụ, các phó bí Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đặc biệt với, thông qua nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội xác định, thời gian xây dựng chương trình đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống chỉ trong 6 tháng (so với trước đây là 2 năm) và chương trình do các Bí thư thường trực các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội xây dựng.

Điểm đặc biệt cần phải kể đến nữa là Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội là đơn vị được phép bầu ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 nhiều nhất trong số các tỉnh, thành trên cả nước và cả 6 lần bầu cử tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội đều bầu 1 lần đủ số lượng, tất cả các phiếu bầu đều hợp lệ. Cụ thể, Đại hội đã biểu quyết số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI là 76 đồng chí, Ban Thường vụ Thành ủy gồm 16 đồng chí, bầu 4 phó Bí thư Thành ủy khóa XVI là đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội, và 3 phó bí thư là đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc- Chủ tịch HĐND Thành phố, đồng chí Đào Đức Toàn- Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Nguyễn Đức Chung- Thiếu tướng, Giám đốc Công An Thành phố. Cũng theo danh sách được bầu, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVI gồm 14 đồng chí, đồng chí Trần Quang Cảnh- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được bầu làm chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 61 đại biểu chính thức (trong đó có 4 đại biểu đương nhiên), 5 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Điều này một lần nữa khẳng định, công tác chuẩn bị nhân sự trước đại hội hết sức chu đáo, có sự thống nhất cao trong công tác bầu cử tại đại hôi.

Những điểm đặc biệt đã góp phần không nhỏ để Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tạo niềm vui và khí thế phấn khởi, tự hào tin tưởng cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục vững bước phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội: Kỳ đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI là một kỳ đại hội thực sự đặc biệt. Đại hội của sự chuyển giao thế hệ với rất nhiều nhân sự mới trong ban thường vụ Thành ủy Hà Nội. Điểm đặc biệt nữa là, Đại hội được đón gần như đông đủ các đồng chí lãnh đạo Đàng, nhà nước và thành phố, đông nhất trong số 68 Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung Ương. Như các đồng chí: Nguyên Tổng Bí Thư Đỗ Mười, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương  Nguyễn Khoa Điềm  đã không quản đường xa, tuổi cao,...đến tham dự đại hội.  Đây thực sự là niềm tự hào và vinh dự lớn lao của Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hà Nội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet