Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII thành công tốt đẹp.

PV (Cổng TTĐT Bắc Giang)

Sáng ngày 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã tiến hành phiên bế mạc. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII với 15 chỉ tiêu chủ yếu
Tại phiên bế mạc, Đại hội thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII và các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tổng số đã có 113 lượt ý kiến. Trong đó, 73 lượt ý kiến thảo luận tại tổ, 23 lượt ý kiến phát biểu tham luận tại hội trường và 17 tham luận bằng văn bản. Các ý kiến tham gia góp ý đều phát huy được tính dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn và có trách nhiệm cao đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 với 100% đại biểu tán thành. Theo đó, mục tiêu tổng quát của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới là: “Xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, sức mạnh tổng hợp của nhân dân, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn tốc độ chung của cả nước, cơ cấu kinh tế hợp lý, kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện thuộc nhóm tiên tiến của cả nước. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy cao độ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, có mức thu nhập bình quân đầu người nằm trong các tỉnh đứng đầu khu vực của vùng Trung du và miền núi phía Bắc và bằng bình quân cả nước; vị thế, hình ảnh tỉnh Bắc Giang được nâng lên tầm cao mới.”

Nghị quyết đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020, trong đó: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 10-11%; thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt hơn 5.200 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 3.000 - 3.200 USD, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm; Tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt khoảng 35 - 40%. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt hơn 90%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt hơn 84%... Để thực hiện các chỉ tiêu trên, Nghị quyết đề ra 6 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 13 giải pháp chủ yếu để chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện từ nay đến năm 2020.

Trước đó, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII đã bầu 53 đồng chí được vào BCH khóa mới. Tại cuộc họp lần thứ nhất, ban chấp hành khóa mới đã bầu  15 đồng chí vào BTV Tỉnh ủy. Đồng chí Bùi Văn Hải tái cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet