Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV chính thức khai mạc

TH

Sáng 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Dự Đại hội còn có đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; đại diện các ban, bộ ngành Trung ương, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Quân khu 9; lãnh đạo các tỉnh trong khu vực và tỉnh Ninh Bình; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu qua các thời kỳ; các vị lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 344/347 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 22.600 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Báo cáo chính trị khẳng đinh, trong nhiệm kỳ qua,  kinh tế - xã hội tỉnh có bước phát triển khá toàn diện; các ngành như: nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại – dịch vụ có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao - du lịch được quan tâm đầu tư và nâng cao chất lượng; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên; diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn đều có những đổi mới sâu sắc; vị thế của tỉnh ngày càng được nâng lên.

Toàn cảnh khai mạc đại hội     Nguồn:baobaclieu.vn

Cụ thể, trong tổng số 21 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bạc Liêu lần thứ XIV đề ra, có 13 chỉ tiêu vượt và đạt, 8 chỉ tiêu gần đạt. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ở mức khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; một số dự án kinh tế động lực được hình thành, góp phần làm tăng quy mô của nền kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, làm tốt công tác an sinh xã hội; văn hóa, du lịch có bước phát triển mới; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên. Hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ. Ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Đại hội cũng nhìn nhận do nguồn lực có hạn nên kết quả thực hiện một số chương trình, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XIV còn 8/21 chỉ tiêu chưa đạt, kết quả thực hiện ba bước đột phá chiến lược còn khiêm tốn, chất lượng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu phát triển…

Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị khẳng định: Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội yếu kém… nhưng Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu đã nỗ lực phấn đấu, phát huy tiềm năng, lợi thế đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên mọi lĩnh vực. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân Bạc Liêu đã đạt được nhiệm kỳ qua.

Đồng chí cũng lưu ý Bạc Liêu một số vấn đề trọng tâm cần tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhiệm kỳ tới. Trong đó, Đảng bộ tỉnh cần nắm vững và lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu: Phấn đấu xây dựng Bạc Liêu cơ bản trở thành một tỉnh có nền nông nghiệp công nghệ cao, đưa Bạc Liêu sớm trở thành một trong những tỉnh phát triển khá trong vùng và cả nước; Tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, bình đẳng để thu hút đầu tư, phát huy tối đa nội lực và huy động các nguồn lực bên ngoài, coi trọng xã hội hoá đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Đẩy mạnh phát triển văn hoá, xây dựng con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 9 khoá 11; Tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; Kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khoá 11 gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí tin tưởng: Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các nguồn lực để xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững, đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực; cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV diễn ra đến ngày 30/10.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet