Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV thành công tốt đẹp

PV (Báo Bạc Liêu)

Ngày 30/10, sau ba ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV đã thực hiện dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát từ nay đến năm 2020: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, mở rộng hội nhập, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại.

Theo đó, tập trung triển khai quyết liệt các chương trình, dự án kinh tế động lực như: Các dự án điện gió ven biển Bạc Liêu; cảng biển Gành Hào (huyện Đông Hải); cảng, bến cá, cụm kinh tế - kỹ thuật Gành Hào; các nhà máy may mặc xuất khẩu; các nhà máy chế biến nông, thủy sản xuất khẩu...

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV     Nguồn: baclieu.gov.vn

Tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư vào Khu công nghiệp Trà Kha; triển khai Khu công nghiệp Láng Trâm. Phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ, gắn với nông nghiệp... Đồng thời, chú trọng đầu tư phát triển văn hóa - xã hội và hệ thống đô thị tương xứng với phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, đưa Bạc Liêu phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại, sớm trở thành tỉnh khá ở ĐBSCL.

Về công tác xây dựng Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Tăng cường, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức, đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới. Ban Chấp hành gồm 44 đồng chí (khuyết hai đồng chí); bầu Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí (khuyết hai đồng chí). Đồng chí Lê Minh Khái, 51 tuổi, được đại hội tín nhiệm, đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ngoài ra, hai đồng chí tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới: Dương Thành Trung, 54 tuổi, quê xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long; Lê Thị Ái Nam, 52 tuổi, quê xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 15 đồng chí.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet