Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra 23–25/9.

P.V (Báo Bắc Ninh)

Ngày 16-9, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo thông tin từ buổi họp báo, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra 23 – 25/9.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra từ ngày 23-25/9. Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa Bắc Ninh – Kinh Bắc, đẩy mạnh CNH-HĐH, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thế kỷ 21 theo hướng văn minh, hiện đại”, Đại hội tập trung thực hiện các nội dung chính: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Quang cảnh buổi họp báo tuyên truyền đại hội đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Tại buổi họp, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí được thông tin những kết quả nổi bật về Đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở; một số công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp và một số nội dung cụ thể về tác nghiệp tại Đại hội. Đồng thời, đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí đã trao đổi, phỏng vấn một số nội dung liên quan đến nội dung tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội và các điều kiện tác nghiệp của phóng viên báo chí trong quá trình tuyên truyền phục vụ Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh chủ trì cuộc họp nhấn mạnh: Các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền vào 3 thời điểm trước, trong và sau Đại hội. Chú trọng phản ánh những thành tựu nổi bật, tồn tại, hạn chế trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân lao động…, các phong trào thi đua ở các địa phương chào mừng Đại hội, tâm tư, tình cảm của các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội; đồng thời phản ánh khách quan không khí dân chủ trong thảo luận, giới thiệu nhân sự Đại hội và các kết quả, thành công của Đại hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet