Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII

Thanh Quang ( Báo Bình Thuận)

Sáng 13/10, tại thành phố Phan Thiết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng - Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đạt kết quả tương đối toàn diện. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ khá. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) năm 2015 ước đạt hơn 32.000 tỷ đồng, tăng bình quân 6,72%/năm.

Tiềm năng du lịch biển được khai thác tốt. Thương hiệu du lịch Mũi Né - Bình Thuận có chỗ đứng vững chắc trên bản đồ du lịch quốc tế. Ngành công nghiệp năng lượng đang được khai thác tích cực. Hệ thống thủy lợi được quan tâm đầu tư, mở rộng thêm diện tích tưới, tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Các loại cây trồng lợi thế, nhất là cây thanh long phát triển nhanh, mang lại hiệu quả cao, giúp nhiều nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Ngoài ra, Bình Thuận cũng đã thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Công tác xây dựng Đảng chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả, phát huy dân chủ.

Toàn cảnh khai mạc Đại hội Đảng bộ Bình Thuận

Về hạn chế, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhìn nhận: kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng; sản phẩm nông nghiệp lợi thế chưa có sức cạnh tranh trên thị trường; chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên một số lĩnh vực chưa cao; tiêu cực, tham nhũng trên một số lĩnh vực chậm được ngăn chặn, đẩy lùi.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Trương Hòa Bình đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và cán bộ nhân dân tỉnh Bình Thuận đạt được trong nhiệm kỳ qua. Kết quả xuyên suốt, nổi bật nhất là với việc xác định hướng đi đúng đắn, phù hợp, Bình Thuận đã quyết tâm biến những khó khăn, trở ngại thành lợi thế so sánh và khai thác ngày càng tốt hơn những tiềm năng, lợi thế có được.

Đồng chí Trương Hòa Bình yêu cầu Đảng bộ tỉnh cần đánh giá đúng mức những mặt còn hạn chế, yếu kém, từ đó tìm ra giải pháp khắc phục, đó là: kinh tế của tỉnh tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, quy mô còn nhỏ; công nghiệp phát triển chậm và công nghệ còn lạc hậu; tiềm năng du lịch chưa được khai thác đúng mức; các nguồn lực đầu tư phát triển chưa được khai thác triệt để; tính liên kết vùng còn yếu, xã hội hóa trên một số lĩnh vực chưa mạnh.

Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bình Thuận cần đẩy mạnh thực hiện 3 giải pháp đột phá chiến lược, đó là: Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng thời tiếp tục đầu tư hạ tầng thủy lợi; phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn liền với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển.

Đặc biệt, coi trọng công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng trên cơ sở tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận sẽ bế mạc vào ngày 15/10.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet