Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X sẽ khai mạc vào ngày 22/10

PV

Ngày 9/10, Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo đó, Đại hội sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 22 đến 24/10 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới nhận thức, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy động lực con người và mọi nguồn lực; tăng cường liên kết, hợp tác; bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân”. 

Tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X có 348 đại biểu, gồm 48 đại biểu đương nhiên và 300 đại biểu được bầu từ 17 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đại hội sẽ tiến hành đánh giá kết quả lãnh đạo trên mọi mặt của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, thông qua phương hướng trong nhiệm kỳ mới.

Toàn cảnh họp báo. Ảnh: Cảnh Nhật

 Đồng thời, thảo luận đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng; báo cáo kết quả biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu trong văn kiện Đại hội X, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

Theo ông Lê Minh Trung- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết: Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X với số lượng không quá 54 ủy viên. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX dự kiến sẽ trình Đại hội danh sách ứng cử viên gồm 62 đảng viên.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet