Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI thành công tốt đẹp

Thiên Thanh (Báo Hà Giang)

Sau 2 ngày làm việc chính thức, ngày 29/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI đã tiến hành phiên bế mạc, hoàn thành các nội dung đại hội đề ra.

Chiều 29.9, Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết với mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 5 năm 2015-2020: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế, thực hiện XĐGN bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững, từng bước xây dựng Hà Giang thành một trong những trung tâm du lịch và trọng điểm Quốc gia về dược liệu; có kết cấu hạ tầng đồng bộ, có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ quyền Quốc gia được giữ vững, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; phấn đấu xây dựng Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, có trình độ phát triển đạt mặt bằng chung của các tỉnh miền núi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVI ra mắt Đại hội.

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020: Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 8% trở lên. Cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ chiếm 39%, công nghiệp - xây dựng 28%, nông - lâm nghiệp - thủy sản 33%. Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 2.500 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 50 nghìn tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 8 nghìn tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 42 vạn tấn; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hàng năm hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 90%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 99%, bình quân hàng năm kết nạp mới 2.200 đảng viên...

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa XVI gồm 54 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ I diễn ra chiều 28.9, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI bầu BTV Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, UBKT Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, tái cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 18 đồng chí.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh đề nghị, các đồng chí đại biểu, các tổ chức đảng làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền về kết quả Đại hội; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới; lập nhiều thành tích xuất sắc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ trong và ngoài tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy cao độ nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng Hà Giang ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet