Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum thông qua 4 chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Minh Bảo (Báo Kon Tum)

Sáng 3/10 , sau 3 ngày làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua 4 chỉ tiêu lớn, 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc; quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới; duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống; phấn đấu xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển bền vững.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum

Trên cơ sở mục tiêu đã xác định, Đại hội đề ra 4 chỉ tiêu lớn về kinh tế, xã hội, môi trường và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện, đó là tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; thực hiện tái cơ cấu đồng bộ nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh gắn với đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 54 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV gồm 15 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XV; các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Đào Xuân Quí - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV được bầu tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV gồm 11 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV được bầu tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV.

Đại hội đã bầu 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XII của Đảng.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet