Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV thành công tốt đẹp

PV

Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trong ngày làm việc cuối cùng 24/9, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 51 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVđã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Tỉnh ủy; các Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kết quả bầu cử: Có 15 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XV; đồng chí Hà Thị Nga và đồng chí Đặng Xuân Phong được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV.


       Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội tiếp tục nội dung thảo luận tại hội trường, tập trung vào những vấn đề cơ bản trong các văn kiện của Trung ương chuẩn bị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo chính trị trình Đại hội và 4 chương trình, 19 đề án do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV chuẩn bị. Đại hội đã nghe và thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XII của Đảng; các báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV trình Đại hội.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 16 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Kết luận tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh- Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV nhấn mạnh: Ngay sau Đại hội, các tổ chức Đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đường lối, quan điểm mà Đại hội đã thông qua; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng bộ, đến từng đảng viên và quần chúng nhân dân về kết quả của Đại hội và chương trình cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội thực sự vào cuộc sống, trong đó, cán bộ, đảng viên là những người tiên phong, xung kích. Dự kiến cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội bằng 4 chương trình công tác trọng tâm toàn khoá với 19 đề án chuyên đề và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao việc thực hiện Nghị quyết Đại hội ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet