Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII thành công tốt đẹp

Lệ Thủy (Báo Phú Thọ)

Chiều 30-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp phiên bế mạc, hoàn thành các nội dung, chương trình đại hội đề ra.
Trong 3 ngày làm việc, với tinh thần đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ cao, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá sâu sắc đặc điểm tình hình, những thuận lợi, khó khăn của tỉnh, gắn với xu thế giao lưu, hội nhập sâu rộng, để đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới.

Cùng với đó, đại hội cũng đã lựa chọn và bầu được 55 đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực và trách nhiệm vào Ban Chấp hành Đảng bộ của tỉnh lần thứ XVIII để gánh vác trọng trách, nhiệm vụ của Đảng bộ và nhân dân giao phó. Đại hội cũng đã bầu 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu của tỉnh, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của 95 nghìn đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất, bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ và bầu11 đồng chí vào UBKT Tỉnh ủy. Đồng chí Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đại biểu biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội

Đại hội cũng đã thông qua văn kiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, với những chủ trương, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo có tính chỉ đạo, định hướng xuyên suốt, với 20 chỉ tiêu chủ yếu và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm trong 4 khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt; cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực và du lịch để kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,5%; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 52,5 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu tăng 12% /năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm đạt 95 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5%/năm; phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy đã khẳng định: Thành công lớn nhất của Đại hội là đã phát huy và nêu cao được trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm của các đại biểu vào tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng các văn kiện đại hội của Đảng bộ và và văn kiện của Trung ương; đáp ứng niềm tin tưởng, sự mong mỏi, kỳ vọng của toàn thể đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là sự tổng hợp sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương và sự tổng kết thực tiễn với những đóng góp tâm huyết từ cơ sở của các đại biểu, đại diện cho trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân nhân.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương Đất Tổ anh hùng; nêu cao ý chí tự lực - tự cường - đồng tâm - hiệp lực, ra sức thi đua, học tập, lao động; quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII, phấn đấuxây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc bộ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet