Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng thành công tốt đẹp

PV

Chiều 29/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp phiên bế mạc và kết thúc thành công.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ tỉnh với mục tiêu tổng quát: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong tỉnh. Nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Phát triển văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng các dịch vụ công; bảo đảm an sinh xã hội. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Sóc Trăng trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

BCH Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020.   Nguồn: Nhandan.com.vn

Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh nhất quán phương châm chỉ đạo trong suốt nhiệm kỳ là: “Đoàn kết, sáng tạo, phát triển”. Đại biểu thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu sau: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá so sánh 2010) bình quân 5 năm (2016 - 2020) từ 8 - 9%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 3.320 USD. Cơ cấu GRDP khu vực I, II, III tương ứng là 31,20%, 20,57%, 48,23%. Sản lượng lúa bình quân đạt trên 2 triệu tấn/năm, trong đó lúa đặc sản chiếm trên 40%. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy, hải sản 348.500 tấn, trong đó khai thác biển 76.000 tấn. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt trên 185 triệu đồng. có 50% xã trở lên hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các xã còn lại đạt 15 tiêu chí trở lên, huyện Mỹ Xuyên và huyện Cù Lao Dung đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 70%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85% dân số, trong đó bảo hiểm y tế bắt buộc đạt 100%, bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 50%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 60%, trong đó lao động qua đào tạo nghề 55%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2 - 3%/năm, trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo Khmer 3 - 4%/năm. Có 100% dân cư thành thị, 98% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phù hợp với từng đối tượng; chủ động nắm bắt dư luận và định hướng tư tưởng chính trị trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng về công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chú trọng đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ. Đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, bảo đảm nghị quyết, chủ trương của Đảng được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả…

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 53 đồng chí; bầu Ban Thường vụ 15 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 11 đồng chí; bầu 16 đại biểu chính thức, hai đại biểu dự khuyết dự Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Trước đó, ngày 28-10, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải được Bộ Chính trị quyết định thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet