Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc sẽ diễn ra từ 14 – 16/10/2015

Bích Phượng (Cổng TTĐT Vĩnh Phúc)

Theo thông từ Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc, Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra từ 14 – 16/10.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết; huy động mọi nguồn lực; phấn đấu xây dựng Vĩnh Phúc sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 14 – 16/10/2015 tại Trung tâm hội nghị tỉnh, phiên khai mạc diễn ra vào sáng 15/10.

Quang cảnh buổi họp báo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc

Tham dự Đại hội có 348 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 63.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội sẽ tiến hành 4 nội dung quan trọng là: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet