Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16: Đại biểu trẻ tuổi nhất 32 tuổi

Minh Thư

Tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16, đại biểu cao tuổi nhất là Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, 66 tuổi và đại biểu trẻ tuổi nhất là Bí thư huyện đoàn Mỹ Đức Nguyễn Văn Thu và Bí thư huyện đoàn Sóc Sơn Đoàn Hiệp, đều 32 tuổi.

Trình bày báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Trọng Dực cho biết: Việc bầu cử đại biểu theo QĐ số 6001 ngày 12/6/2015 của Thành ủy Hà Nội về triệu tập, số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội là 500 đại biểu, gồm 68 đại biểu đương nhiên và 432 đại biểu được bầu từ các đại hội đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Có 495 đại biểu trong đó có 67 đại biểu là thành ủy viên khóa 15, 428 đại biểu được bầu từ đại hội các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ lần thứ 16 thấp hơn quyết định triệu tập là 5 đại biểu với lý do một đại biểu dự phòng, 1 đồng chí thành ủy viên đã nghỉ chế độ hưu chí là đồng chí Tô Quang Cường, Bí thứ huyện ủy Thường Tín, đồng chí Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Thủ đô vừa là đại biểu đương nhiên, một đại biểu thuộc đảng bộ công ty xây dựng công trình giao thông 8 đã chuyển công tác và sinh hoạt Đảng tại Bộ Giao thông vận tải, đại biểu dự khuyết xin không tham dự Đại hội, một đại biểu thuộc Đảng bộ huyện Sóc Sơn không đủ điều kiện về sức khỏe.

 Đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16 là 32 tuổi.

Toàn bộ 428 đại biểu chính thức do Đại hội của 60 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy bầu đi dự Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 16 đều đảm bảo nguyên tắc, thủ tục theo quy chế bầu cử Trong Đảng ban hành theo Quyết định 224 ngày 9/6/2015 của BCH Trung ương.

Có 4 đại biểu chính thức vì lý do sức khoẻ hoặc lý do đi công tác đột xuất xin vắng mặt suốt thời gian diễn ra Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ TP đã triệu tập đại biểu dự khuyết thay thế theo đúng quy định điều lệ Đảng.

Như vậy, tổng số đại biểu chính thức được triệu tập về dự Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 16 tính đến thời điểm khai mạc Đại hội là 495 đại biểu, trong đó 67 đại biểu là thành uỷ viên khoá 15 là đại biểu đương nhiên, 428 đại biểu do Đại hội bầu của 60 tổ chức Đảng trực thuộc Thành uỷ, thay mặt cho 393.762 đảng viên của Đảng bộ TP.

Trong tổng số đại biểu dự Đại hội có 64 đại biểu là nữ, 5 đại biểu người dân tộc thiểu số.

Về độ tuổi của các đại biểu, không có đại biểu dưới 30 tuổi, từ 31-40 tuổi là 33 đại biểu (tỷ lệ 6,67%); từ 41-50 tuổi là 159 đại biểu (32,12%); từ 51-60 tuổi là 301 đại biểu (60,81%) và 2 đại biểu trên 61 tuổi (0,4%).

Đại biểu cao tuổi nhất là Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị 66 tuổi và đại biểu trẻ tuổi nhất là Bí thư huyện đoàn Mỹ Đức Nguyễn Văn Thu và Bí thư huyện đoàn Sóc Sơn Đoàn Hiệp, đều 32 tuổi.

Về đơn thư khiếu nại tố cáo về tư cách đại biểu, trong quá trình Đại hội Đảng bộ các cấp và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khoá 16, 2 đại biểu có đơn tố cáo đã được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét kết luận bằng văn bản theo đúng quy định. Ban thẩm tra tư cách đại biểu đã nghe báo cáo và nghiên cứu kết luận nhận thấy, một đại biểu bị tố cáo có thiếu sót khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật; một đại biểu có đơn tố cáo nhưng đơn tố cáo sai. Căn cứ vào điều lệ Đảng và quy định thì 2 đại biểu này đủ tư cách dự Đại hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet