Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương: Trình độ cấp ủy được nâng lên

Nguyễn Duyên

Theo Ban Tổ chức Trung ương, 68 đảng bộ trực thuộc TƯ đã bầu được 3.504 cấp ủy viên khóa mới. Nhìn chung, trình độ của cấp ủy viên cao hơn nhiệm kỳ trước,

Theo Ban Tổ chức Trung ương, các Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành tốt yêu cầu, nội dung nêu trong Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Về nội dung bầu ban chấp hành, tổng số cấp ủy viên khóa mới được bầu và chỉ định là 3.504 đồng chí. Trong đó: 1.242 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu, chiếm 35,49%; 396 đồng chí là người dân tộc thiểu số (11,3%), cao hơn 0,55% so với đầu nhiệm kỳ trước; 466 đồng chí nữ (13,3%), tăng 1,9% so với nhiệm kỳ trước. 21 đảng bộ có tỷ lệ cấp ủy viên nữ đạt trên 15% (nhiệm kỳ trước chỉ có 10 đảng bộ đạt tỷ lệ theo yêu cầu). 276 đồng chí trẻ (dưới 40 tuổi), chiếm 7,9%, tăng 2,5% so với nhiệm kỳ trước. 13 đảng bộ có tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 cao hơn 10%: Lào Cai, Điện Biên, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Phú Yên, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước và cao nhất là Tuyên Quang ( 15,7%) (nhiệm kỳ trước chỉ có 05 đảng bộ đạt tỷ lệ theo yêu cầu).

Các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020

Đáng chú ý, trình độ của cấp ủy viên được bầu khóa mới cao hơn nhiệm kỳ trước, với trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên trong đó có 273 tiến sỹ (chiếm 7,63%), tăng 2,05% so với đầu nhiệm kỳ trước; tổng số 3.493 đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp (chiếm 99,69%). Độ tuổi bình quân của cấp ủy là 49,86 tuổi, tương đương so với số tuổi bình quân của nhiệm kỳ trước.

Tổng số ủy viên ban thường vụ được bầu và chỉ định là 967 đồng chí. Trong đó, 106 đồng chí là người dân tộc thiểu số (chiếm 10,96%); 104 đồng chí nữ (chiếm 10,75%), cao hơn 2,9% so với đầu nhiệm kỳ trước. 07 đảng bộ có tỷ lệ nữ trên 15%: Kiên Giang 18,75%, Khối Doanh nghiệp Trung ương 20%, Cao Bằng 20%, Trà Vinh 20%, Hà Nội 25%, Thành phố Hồ Chí Minh 26,67% và cao nhất là Bình Phước 31,25%. Số lượng cán bộ trẻ là 18 đồng chí (chiếm 1,86%). Về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ,102 đồng chí có trình độ tiến sỹ, chiếm 10,55%; 04 phó giáo sư ( chiếm 0,41%). 966 đồng chí được đào tạo lý luận chính trị cao cấp (tương đương), chiếm 99,9%. Độ tuổi bình quân là 51,49 tuổi.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020

Các Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đã bầu 61 bí thư cấp ủy (Đại hội Đảng bộ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh chưa bầu Bí thư, Bộ Chính trị sẽ phân công sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Theo quy định, Đại hội Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an Trung ương không thực hiện nội dung bầu ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư mà để Bộ Chính trị chỉ định; Hội nghị Đảng bộ Ngoài nước không bầu ban chấp hành mà để Bộ Chính trị chỉ định), có 02 đồng chí bí thư cấp ủy được chỉ định tại đại hội. Trong tổng số các bí thư được bầu, có 2 đồng chí bí thư dưới 40 tuổi, chiếm 3,17% (nhiệm kỳ trước không có); có 03 đồng chí là nữ, chiếm 4,76% (đầu nhiệm kỳ trước có 02 đồng chí); 07 đồng chí là người dân tộc thiểu số, chiếm 11,11%. 39 đồng chí bí thư tái cử, chiếm 61,9%. Các đồng chí bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 có độ tuổi bình quân là 52,43; được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, trong đó có 14 đồng chí có trình độ tiến sỹ, chiếm 22,22%. 6 đồng chí phó bí thư trong tổng số 54 cán bộ Trung ương luân chuyển về địa phương được bầu giữ chức vụ bí thư cấp uỷ, chiếm 11,11%.

Tổng số phó bí thư cấp ủy được bầu là 155 đồng chí, trong đó 17 đồng chí là người dân tộc thiểu số ( chiếm 10,96%); có 01 đồng chí dưới 40 tuổi(chiếm 0,64%); 17 đồng chí phó bí thư nữ (chiếm 10,97%), cao hơn 6,83% so với nhiệm kỳ trước (có 6 đồng chí). 24 đồng chí có trình độ tiến sỹ, chiếm 15,48%. Tuổi bình quân là 52,38 tuổi.

Kết quả bầu cử cấp ủy là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet