Đại hội Đảng XII: Đang bỏ phiếu đối với 29 người xin rút

Lê Hiền - Trần Huệ

Chiều nay, 25/1, Đại hội Đảng XII tiến hành bỏ phiếu đối với những người xin rút khỏi danh sách đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII . Trong số 29 người xin rút, có 23 người là đề cử Ủy viên chính thức, 6 người là đề cử Ủy viên dự khuyết.

Trong số 62 nhân sự được giới thiệu thêm vào vị trí Ủy viên Trung ương chính thức khoá XII (ngoài danh sách đề cử của Trung ương khoá XI), có 29 người xin rút.

Theo ông Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam, nếu lần bỏ phiếu này số người được giữ lại vẫn vượt quá 30% số dư thì sẽ bỏ phiếu lại lần nữa trong số giới thiệu thêm, để sao cho cộng với số Trung ương giới thiệu chỉ dư 30% mới quyết được danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Trong chiều nay, việc bỏ phiếu này phải được làm xong để có danh sách bầu cử chính thức.

Được biết, ông Nguyễn Thế Trung, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu có 25 người.

Trước khi kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo đầy đủ danh sách ứng viên.

Có 3 người không tham dự Đại hội nhưng vẫn đủ hồ sơ và có tên trong danh sách ứng viên.

Sáng mai, 26/1, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet