Đại hội đồng cổ đông HDBank: Cổ đông nhận cổ tức 10%

PV

HDBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 trong không khí phấn khởi của toàn thể cổ đông, lãnh đạo các ban ngành liên quan và đại diện CBNV.

Năm 2015, trong điều kiện chung của nền kinh tế, HDBank đã bám sát chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), linh hoạt ứng phó với diễn biến thị trường, đồng thời chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015, hoạt động hiệu quả và hài hòa các lợi ích (giữa cổ đông, CBNV và khách hàng). 

Tại Đại hội, 100% cổ đông của HDBank vui vẻ, phấn khởi, đồng thuận với phương án chia cổ tức của ngân hàng là 10%.

Toàn cảnh đại hội

Các chỉ tiêu kinh doanh cổ đông đề ra năm 2015 đã được HDBank thực hiện với nhiều kết quả khả quan: Ý kiến cổ đông

Tổng tài sản đạt 106.486 tỷ đồng, tăng 7% so với 2014. Vốn điều lệ 8.100 tỷ đồng. Tổng vốn huy động: 91.473 tỷ đồng, tăng 3,1% so với năm 2014.

Ý kiến cổ đông

Tổng dư nợ: 67.188 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2014. Nợ xấu kiểm soát ở mức 1,32%. Lợi nhuận trước thuế: 788 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2014. ROA: 0.61%. ROE: 8.28 %.


Ý kiến cổ đông

 Mạng lưới gồm 220 chi nhánh và phòng giao dịch; 4,500 điểm giới thiệu dịch vụ tài chính trên toàn quốc. Năm 2015, HDBank cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần 2 do Chủ tịch nước trao tặng. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet