Đại sứ Lào Thongsavanh Phomvihane thăm Bộ Quốc phòng

Hồng Pha

Sáng 09/3, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Lào Thongsavanh Phomvihane đang công tác tại Việt Nam.
 
Đại tướng Phùng Quang Thanh chúc mừng Đại sứ Lào Thongsavanh Phomvihane sang công tác tại Việt Nam

Đại sứ nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà nhân dân Việt Nam anh em đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào – Việt Nam trong thời gian qua đã không ngừng được củng cố và phát triển. Đại sứ cảm ơn về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn, hiệu quả, kịp thời mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay. Đại sứ khẳng định sẽ làm hết sức mình góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam phát triển lên tầm cao mới.

Đại tướng Phùng Quang Thanh hội đàm với Đại sứ Thongsavanh Phomvihane
Quang cảnh buổi tiếp

Đại tướng Phùng Quang Thanh chúc mừng đồng chí Thongsavanh Phomvihane được Đảng và Nhà nước Lào cử làm Đại sứ tại Việt Nam và bày tỏ tin tường Đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giao phó, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và quân đội, nhân dân hai nước Việt Nam - Lào ngày càng phát triển; Đại tướng Phùng Quang Thanh chúc mừng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và hoàn thành trọng trách trên cương vị Chủ tịch ASEAN trong năm 2016. Đại tướng Phùng Quang Thanh bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong thời gian qua và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân đội và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào mãi mãi giữ gìn và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Về quan hệ quốc phòng song phương, Đại tướng Phùng Quang Thanh mong muốn Đại sứ sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy tăng cường hợp tác quốc phòng; đồng thời nhấn mạnh, quân đội hai nước cần tiếp tục triển khai hợp tác theo kế hoạch và đưa quan hệ hợp tác tiếp tục đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, trong đó chú trọng hợp tác đào tạo; trao đổi kinh nghiệm xây dựng quân đội; thúc đẩy hợp tác trong quản lý, bảo vệ biên giới; tăng cường giao lưu, kết nghĩa giữa các đơn vị, giúp dân xóa đói giảm nghèo, ngăn chặn kịp thời các hoạt động bất hợp pháp và âm mưu chia rẽ mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet