Đại tướng Đỗ Bá Tỵ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

N.K

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định về nhân sự Bộ Quốc phòng. Theo đó, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, tại Quyết định 695/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 694/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại tướng Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet