Đại tướng Trần Đại Quang dự và chỉ đạo đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai

PV (Báo Gia Lai)

Ngày 14/10, TP. Pleiku, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) chính thức khai mạc. Đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên dự và chỉ đạo đại hội.

Tham dự đại hội còn có 323 đại biểu đại diện cho gần 47 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia Đại hội cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng, các bộ, ban ngành của T.Ư.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội của BCH Đảng bộ tỉnh do đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày, nêu rõ: Năm năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 12,81%, gấp 2,54 lần so với năm 2010; cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý với điều kiện của tỉnh; tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 7,81%/ năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/ năm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên, hoạt động khoa học công nghệ được tăng cường, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm; đời sống người có công, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 3,18%/năm, đến cuối năm 2015 xuống còn 11,67%; quốc phòng - an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Đại Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời chỉ ra những thiếu sót trong qua trình phát triển của tỉnh, đó là: So với các tỉnh Tây Nguyên và cả nước Gia Lai vẫn là một tỉnh nghèo, quy mô kinh tế nhỏ, chất lượng tăng trưởng kinh tế một số mặt còn thấp; thu hút đầu tư còn hạn chế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn; kết cấu hạ tầng ở một số xã vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng còn thiếu và chưa đồng bộ; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thấp; công tác quản lý đất đai, quản lý tài nguyên rừng, khoáng sản chưa chặt chẽ, còn nhiều bất cập. Một số vấn đề xã hội bức xúc chậm khắc phục, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS còn cao; hoạt động của hệ thống chính trị một số mặt chưa đạt yêu cầu, khả năng giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh tại cơ sở còn hạn chế.

Việc thực hiện tự phê bình và phê bình theo NQT.Ư 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số nơi chưa thật sự đi vào chiều sâu… Tỉnh vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh và tận dụng các lợi thế để phát triển xứng tầm với vị trí trung tâm khu vực bắc Tây Nguyên.

Các đại biểu dự đại hội

Đồng chí Trần Đại Quang nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu do Đại hội XV đề ra, Gia Lai cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Tỉnh cần tập trung cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng về giao thông, thủy lợi, điện; đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, nâng cao mức sống cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS; chú trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; gắn phát triển kinh tế với VH-XH, QPAN, giữ vững ANCT, TTAT-XH, tập trung hướng về cơ sở tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác trước âm mưu của bọn phản động và các thế lực thù địch.

Đồng chí Trần Đại Quang cho rằng, đây là những vấn đề quan trọng Đại hội cần nghiêm túc kiểm điểm, dành thời gian đi sâu phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan, làm cơ sở cho việc xác định các giải pháp cụ thể, thiết thực để sớm khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Về bầu cử Ban Chấp hành khóa mới, đồng chí Trần Đại Quang yêu cầu, Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, lựa chọn những đồng chí có uy tín cao trong Đảng bộ, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có năng lực thực tiễn, nói đi đôi với làm, được nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn và có cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện; xem xét, lựa chọn những đồng chí có phẩm chất đạo đức, có năng lực, uy tín để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Theo chương trình, Đại hội làm việc đến hết ngày 16-10.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet