Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến dịch Điện Biên

Xin giới thiệu một số hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
“Dân tộc ta có thể tự hào rằng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chúng ta đã chứng minh một chân lý vĩ đại. Chân lý đó là trong thời đại ngày nay một dân tộc thuộc địa bị áp bức, khi đã biết đứng dậy đoàn kết đấu tranh, kiên quyết chiến đấu cho độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội thì có đầy đủ khả năng để chiến thắng quân đội xâm lược hùng mạnh của một nước đế quốc chủ nghĩa. Điện Biên Phủ mãi mãi sẽ được ghi vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc ta và của nhân dân các dân tộc trên thế giới”.

Đó là những lời đúc kết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy chấn động địa cầu, buộc chính quyền Pháp phải ký Hiệp định Geneva, lập lại hòa bình ở Đông Dương. 

Sau 56 ngày đêm chiến đấu liên tục, dũng mãnh tấn công của quân đội ta đã tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 

17 giờ 30 ngày 7/5/1954, Tướng De Castrie và toàn thể bộ tham mưu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị quân ta bắt sống. Gần 1 vạn tên xâm lược giơ cao cờ trắng ra khỏi hầm xin hàng. Ngọn cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tung bay trên nóc hầm De Castrie. 

Xin giới thiệu một số hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến dịch Điện Biên Phủ: 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến dịch Điện Biên - ảnh 1
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến dịch Điện Biên - ảnh 2
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến dịch Điện Biên - ảnh 3
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến dịch Điện Biên - ảnh 4
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến dịch Điện Biên - ảnh 5
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến dịch Điện Biên - ảnh 6

Nguồn Vietnam +

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet