Đắk Lắk: Đã có 7 xã đạt tiêu chí Nông thôn mới

Văn Cường

Theo thông tin từ Văn phòng Điều phối Chương trình Nông Thôn mới tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh đã có 7 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới.

Trong đó, 5 xã Hòa Thuận, Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar; xã Ea Kly, Hòa Đông, huyện Krông Pắc đã có Quyết định công nhận; 01 xã đang được các sở ngành đang thẩm định hồ sơ (xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột), 01 xã đang xây dựng hồ sơ đề nghị thẩm định (xã Quảng Điền, huyện Krông Ana), có 43 xã đạt 13-18 tiêu chí; 34 xã đạt 10-12 tiêu chí, 62 xã đạt 5-9 tiêu chí; 6 xã đạt 3-4 tiêu chí.

Hình ảnh hội nghị sơ kết về Chương trình mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới tại tỉnh Đắk Lắk (Ảnh Daklak.gov.vn)

Tính theo từng tiêu chí, có 152 xã đạt tiêu chí số 1, 13 xã đạt tiêu chí 2, 61 xã đạt tiêu chí 3, 95 xã đạt tiêu chí 4, 53 xã đạt tiêu chí 5, 15 xã đạt tiêu chí 6, 39 xã đạt tiêu chí 7, 137 xã đạt tiêu chí 8, 48 xã đạt tiêu chí 9, 74 xã đạt tiêu chí 10, 68 xã đạt tiêu chí 11, 123 xã đạt tiêu chí 12, 95 xã đạt tiêu chí 13, 113 xã đạt tiêu chí 14, 132 xã đạt tiêu chí 15, 67 xã đạt tiêu chí 16, 36 xã đạt tiêu chí 17, 123 xã đạt tiêu chí 18, 142 xã đạt tiêu chí 19.

Toàn tỉnh đạt 1.586 tiêu chí/2.888 tiêu chí, bằng 54,9%; tăng 36 tiêu chí so với tháng 6/2015, bình quân toàn tỉnh đạt 10,43 tiêu chí/xã (bình quân toàn quốc là 10,82 tiêu chí/xã).

Hiện nay, văn phòng Điều phối tỉnh tiếp tục tổng hợp kết quả thẩm định 19 tiêu chí cho xã Hòa Thắng, Buôn Ma Thuột, hướng dẫn xã Quảng Điền, huyện Krông Ana hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định, công nhận.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet