Đắk Lắk: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến thôn, buôn

Bình Minh

Bộ đội biên phòng Đắk Lắk đã chủ động phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các thôn, buôn gắn với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp.

Sau 3 năm thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016”, Bộ đội biên phòng Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được 96 đợt cho hơn 82.000 lượt người nghe về những chính sách, pháp luật mới ban hành liên quan đến công việc, đời sống, lao động sản xuất của cán bộ và nhân dân khu vực biên giới. Nhờ đó, số vụ và đối tượng vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng, vi phạm quy chế khu vực biên giới... giảm rõ rệt.

Bên cạnh đó, Bộ đội biên phòng Đắk Lắk đã cấp phát trên 1.300 cuốn sách pháp luật, 15.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật và 2.100 đĩa DVD có nhiều nội dung tuyên truyền phù hợp, dễ nghe, dễ hiểu cho cán bộ và người dân khu vực biên giới.


Bộ đội biên phòng cũng đã có nhiều mô hình tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư vấn pháp luật miễn phí giúp cho hội viên và người dân nâng cao nhận thức pháp luật.

Tiêu biểu là các mô hình: “Chi đoàn không có đoàn viên vi phạm pháp luật”, “Chi hội phụ nữ không có hội viên vi phạm Quy chế khu vực biên giới”, “Câu lạc bộ phụ nữ không vi phạm Quy chế biên giới”, “Ngày pháp luật”...

Nhìn chung, qua 3 năm thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016”, Bộ đội biên phòng Đắk Lắk đã bám sát nội dụng, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, nhân dân trên khu vực biên giới nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, điều kiện cụ thể, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao trình độ hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Nhờ đó, tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm pháp luật, trật tự an toàn xã hội ngày một giảm, tình hình an ninh chính trị trên khu vực biên giới được giữ vững”.

Vai trò, trách nhiệm của đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã được phát huy khá hiệu quả. Từ đó, người dân trên khu vực biên giới đã xóa bỏ được các tập tục lạc hậu, tự giác tuân thủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, các đồn biên phòng còn cử cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, gắn việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luậtvới giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Bộ đội biên phòng Đắk Lắk đã giúp nhân dân đưa cây, con giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Nhờ gần dân, sát dân, cán bộ, chiến sĩ biên phòng Đắk Lắk đã chủ động hơn trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến khu vực biên giới, kịp thời nắm bắt, giải quyết các vụ việc mới xảy ra trong nhân dân.

Bộ đội biên phòng Đắk Lắk đã và đang phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trên khu vực biên giới, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet