Đắk Lắk được hỗ trợ 35 tỷ đồng cấp đất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số

M.A

Theo Ban Dân tộc tỉnh, năm 2016, Đắk Lắk được Trung ương hỗ trợ 35 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện Chính sách cấp đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 775/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn bộ nguồn kinh phí này, UBND tỉnh đã giao cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để tổ chức thực hiện.

Cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt cho các hộ dân tộc thiểu số xã Cuôr Đăng (huyện Cư M'gar). Ảnh: Báo Đắk Lắk.

Đến nay, huyện Krông Pác đã hoàn thành công trình khai hoang tập trung với gần 60 ha lúa nước để cấp cho 281 hộ thiếu đất sản xuất ở xã Vụ Bổn. Huyện Buôn Đôn cũng đã tiến hành khai hoang với diện tích 70 ha đất rẫy cấp cho 283 hộ thiếu đất ở các xã Ea Nuôl và Tân Hòa. 

Hơn 2 năm nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương trong tỉnh tích cực thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20-5-2013 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 755) về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, tuy nhiên, do khó khăn về vốn, quỹ đất nên tiến độ triển khai chậm. Theo đó, một số địa phương khác do gặp khó khăn về quỹ đất nên đã xin UBND tỉnh cho chuyển đổi từ cấp đất sản xuất sang hỗ trợ phát triển chăn nuôi, giúp người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20-5-2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ đối với mỗi hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp chưa có hoặc chưa đủ đất ở, đất sản xuất theo định mức quy định tại địa phương, có khó khăn về nước sinh hoạt sẽ được giao đất ở với diện tích bình quân 200m2; hỗ trợ trực tiếp bằng tiền (15 triệu đồng/hộ) và được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (15 triệu đồng/hộ) để tạo quỹ đất, nếu không có quỹ đất thì chuyển sang các hình thức hỗ trợ khác; hỗ trợ bình quân 1,3 triệu đồng/hộ để xây dựng bể chứa nước, đào giếng nước hoặc tự tạo nguồn nước sinh hoạt.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet