Đắk Nông: Chưa hoàn thành chỉ tiêu NTM trong 6 tháng đầu năm 2017

Trần Nhân - Hải Dương

Do tiêu chí về xã nông thôn mới năm 2017 có nhiều yêu cầu cao hơn nên nhiều xã tại tỉnh Đắk Nông đang rất khó khăn trong việc hoàn thành mục tiêu.
Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng xã Quảng Khê (huyện Đắk G’long) còn thiếu nhiều tiêu chí về nông thôn mới.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm của Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Đắk Nông, chưa có thêm xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017 trong toàn tỉnh.

Bình quân toàn tỉnh, mỗi xã chỉ đạt hơn 10 tiêu chí, giảm 0,46 tiêu chí/xã so với năm 2016, chưa đạt so với kế hoạch đề ra (kế hoạch giao đạt 11,7 tiêu chí/xã).

Theo đánh giá chung của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Nông, nguyên nhân của việc các xã chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra là do Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới được quy định tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, có tăng thêm 10 chỉ tiêu thực hiện và một số tiêu chí cao hơn so với trước.

Ví dụ như tiêu chí số 5 về trường học, số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, số 11 về hộ nghèo, số 13 về tổ chức sản xuất, số 17 về môi trường…

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu, tiêu chí đạt được của các xã trên toàn tỉnh theo Bộ tiêu chí cũ hầu như đang ở mức tối thiểu.

Do đó, khi đánh giá theo Bộ tiêu chí mới có yêu cầu cao hơn thì lại chưa đạt chuẩn theo quy định.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet