Đắk Nông: Đã có xã đầu tiên đạt tiêu chí Nông thôn mới

Văn Cường

Theo thông tin từ Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Đắk Nông, mới đây, Ban chỉ đạo Nông thôn mới đã họp bỏ phiếu thống nhất công nhận xã Đạo Nghĩa (huyện Đắk R’lấp) là xã nông thôn mới. Đây là xã đầu tiên đạt 19 tiêu chí Nông thôn mới của tỉnh

Trước đó, ngày 6/10, tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã thảo luận và bỏ phiếu thống nhất công nhận xã Đạo Nghĩa (Đắk R’lấp) là xã nông thôn mới. Đạo Nghĩa là xã đầu tiên của tỉnh đã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó có nhiều tiêu chí vượt so với quy định chung như thu nhập bình quân đầu người, hộ nghèo, giáo dục, y tế, văn hóa.

Đường vào trung tâm xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (Ảnh Nhân dân)

Ngoài ra, cũng theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, tính đến hiện nay, bình quân chung, toàn tỉnh, mỗi xã đạt 8,6 tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Cụ thể, đạt 19 tiêu chí có 1 xã, đạt 15-18 tiêu chi có 3 xã, đạt 10-14 tiêu chí có 16 xã, đạt 5-9 tiêu chí có 37 xã, đạt 0- 4 tiêu chí có 4 xã.

Có 8 xã phấn đấu cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí năm 2015, bình quân mỗi xã tăng 1,5 tiêu chí, so với năm 2014. Cụ thể, xã Minh Đức đạt 16 tiêu chí, xã Nam Dong đạt 13 tiêu chí, xã Đạo Nghĩa đạt 19 tiêu chí, xã Nam Đà đạt 10 tiêu chí, xã Tâm Thắng đạt 13 tiêu chí, xã N’ Jang đạt 13 tiêu chí, xã Nhân Cơ đạt 16 tiêu chí, xã Nhân Đạo đạt 16 tiêu chí.

Trên tinh thần đó, Ban Chỉ đạo đã thống nhất chọn xã Nhân Đạo (Đắk R’lấp) và Đức Minh (Đắk Mil) để tập trung đầu tư, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015. Lãnh đạo các ngành chức năng, các huyện thống nhất sẽ ưu tiên về cơ chế, vốn, hồ sơ thủ tục để các xã phấn đấu đạt kế hoạch đề ra.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet