Đắk Nông: Đào tạo cán bộ phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới

Trần Nhân – Hải Dương

Để phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới, hàng năm tỉnh Đắk Nông đã tổ chức mở các lớp tập huấn cho cán bộ nhằm tạo tiền đề cho lâu dài bền vững cho việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
Một buổi tập huấn cho cán bộ về xây dựng Nông thôn mới

Trong năm 2017, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Nông đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực về nông nghiệp để góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức được 24 lớp tập huấn về chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới với 960 lượt người tham gia; Hội Nông dân tỉnh tổ chức 08 lớp tập huấn về kỹ thuật bảo quản và chế biến sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch cho 480 cán bộ, hội viên nông dân; các huyện, thị xã đã tổ chức được trên 18 lớp tập huấn với hơn 720 người tham dự về các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới…

Trước đó, trong năm 2016, Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo tập huấn về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn và các chuyên đề, lĩnh vực liên quan.

Trong đó, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tổ chức 09 lớp tập huấn về bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới. Các đơn vị cấp huyện, thị xã đã tổ chức được trên 88 lớp tập huấn với hơn 4.797 người tham dự về các cơ chế chính sách khuyến nông, giáo dục nghề nghiệp, phát triển nông nghiệp và các buổi hội nghị, hội thảo về áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cho các sản phẩm.

Trong 5 năm (2011-2015) đã tổ chức được 96 lớp đào tào, tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 6.420 lượt cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới từ cấp tỉnh đến cấp xã và các thôn, bon, buôn.

Riêng trong 10 tháng đầu năm 2015 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tổ chức được 01 lớp tập huấn về công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới, 01 lớp bồi dưỡng kỹ năng tiểu giáo viên cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới với 145 học viên tham gia.

Trung bình mỗi năm, tỉnh Đắk Nông cử 01 đoàn cán bộ cấp tỉnh, huyện đi tham dự các lớp tập huấn do Ban Chỉ đạo Trung ương; Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Dần hình thành được đội ngũ giáo viên tập huấn về xây dựng nông thôn mới ở các Sở, ngành, Văn phòng Điều phối tỉnh.

Nhìn chung, tỉnh Đắk Nông đã chú trọng công tác đào tạo, tập huấn tuyên truyền nhằm trang bị kiến thức cơ bản về xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và thôn, bon, buôn. Tính đến nay cơ bản các cán bộ trong tỉnh đã được trang bị đầy đủ kiến thức về xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm của Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Đắk Nông, chưa có thêm xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017 trong toàn tỉnh.

Bình quân toàn tỉnh, mỗi xã chỉ đạt hơn 10 tiêu chí, giảm 0,46 tiêu chí/xã so với năm 2016, chưa đạt so với kế hoạch đề ra (kế hoạch giao đạt 11,7 tiêu chí/xã).

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet