Đắk Nông: Nhìn lại 5 năm thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc

H.T

Tháng 6 vừa qua, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị tổng kết các chương trình, chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.

Theo báo cáo tại Hội nghị, qua 5 năm (2011 – 2015), Đăk Nông đã triển khai thực hiện 19 chương trình, chính sách dân tộc do Trung ương và tỉnh ban hành. Với sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, sự nỗ lực triển khai thực hiện của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, góp phần từng bước ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Ảnh minh họa: Nongnghiep.vn

Cụ thể: 

Trong 5 năm qua, Đắk Nông đã xây dựng được nhiều công trình hạ tầng thiết yếu như: đường giao thông, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt, đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nhà văn hóa… tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc trong việc giao thông  đi lại, phát triển sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Các chương trình, chính sách dân tộc góp phần vào phát  triển kinh tế xã hội của tỉnh, sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục xây dựng và phát triển. Thiết chế văn hóa cơ sở và giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được đầu tư, bảo tồn và phát triển, việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được mở rộng, công tác giáo dục và đào tạo đối với đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm đều tăng về số lượng và chất lượng. Hệ thống chính trị cơ sở trong đồng bào dân  tộc thiểu số từng bước được kiện toàn tăng cả về số lượng lẫn chất lượng, công tác đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ là người dân tộc thiểu số được coi trọng. Công tác an ninh, quốc phòng vùng đồng bào dân tộc tiếp tục được củng cố và giữ vững.

Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh theo giá cố định bình quân giai đoạn 2010 – 2015 đạt gần 13%. Cơ cấu kinh tế có những chuyển biến tích cực, tỷ trọng khu vực nông nghiệp giảm dần, khu vực công nghiệp, dịch vụ tăng dần đúng định hướng. Thu nhập bình quân đầu người tăng theo từng năm, đạt 35% triệu đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2010.

Bàn về phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 5 năm tới 2016 - 2020, Đắk Nông hướng tới việc tập trung vào phát triển sản xuất, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số; Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số; Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, củng cố an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số…  

Tháng 4 vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã ra trong Quyết định số 596/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh Quyết định phân bổ 11.744.800.000 đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện để thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bon, buôn, bản đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương cụ thể như sau: Krông Nô: 1.227.100.000 đồng; Chư Jút: 755 triệu đồng; Đắk Mil: 1.682.700.000 đồng; Đắk Song: 1.433.400.000 đồng; Đắk Glong: 6.646.600.000 đồng.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 755): Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi quá trình thực hiện tại các huyện; báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về UBND tỉnh để kịp thời xử lý. Đối với số vốn 524,2 triệu đồng chưa phân bổ (không còn khoản mục đầu tư theo Đề án để phân bổ), Ban Dân tộc khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh trình các Bộ, ngành Trung ương cho phép điều chỉnh, bổ sung nội dung hỗ trợ.

Đối với UBND các huyện, phân bổ kế hoạch vốn chi tiết theo đúng mục tiêu, đối tượng quy định tại Quyết định số 1144/QĐ - UBND ngày 04/8/2014 của UBND tỉnh, bảo đảm đầy đủ các thủ tục theo quy định. Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Ban Dân tộc tỉnh để theo dõi; đồng thời, báo cáo tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án 755 về Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp, kịp thời báo cáo UBND tỉnh có hướng xử lý theo quy định.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet