Đắk Song: Phổ biến pháp luật cho gần 200 phụ nữ dân tộc thiểu số

Bình Minh

Ngày 16/9, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã Đắk Môl tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 200 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

Theo đó, chị em được phổ biến về một số luật gồm: Luật Phòng chống chất nổ, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

 

Đây là một trong những hoạt động tích cực triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 8/2017.

Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước; vận động đồng bào các dân tộc xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, nhằm ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời, triển khai sâu rộng, toàn diện và tăng cường nguồn lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của Đề án.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet