Đăklăk tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá

Uyên Châu

Ngày 19/5/2017, UBND tỉnh ĐăkLăk ban hành Công văn số 3707 gửi Sở Y tế, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện về tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá
Ảnh minh họa

Cụ thể, UBND tỉnh ĐăkLăk việc triển khai theo Công văn số 2379/BYT- KCB, ngày 08/5/2017 của Bộ Y tế  về tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5/2017.

Theo đó Tỉnh Đăklăk đã thực hiện tuyên truyền các quy định của Luật PCTH thuốc lá như: tuyên truyền về các địa điểm cấm hút thuốc; quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng đầu, người quản lý các địa điểm cấm hút thuốc lá; tuyên truyền về các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật PCTH thuốc lá như nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá dưới mọi hình thức; nghiêm cấm bán thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc. Chỉ đạo các cơ quan có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại các nơi làm việc, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng và các địa điểm theo quy định của Luật PCTH thuốc lá.

Bên cạnh đó chỉ đạo sở y tế, văn hóa tổ chức mít tinh, hội nghị, diễu hành, treo băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá; chỉ đạo cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương thường xuyên đăng tải các thông tin về tác hại của thuốc lá/thuốc lào/thuốc lá điện tử đối với sức khỏe; các tấm gương điển hình về bỏ thuốc và vận động mọi người bỏ thuốc tại cộng đồng; chỉ đạo lồng ghép phong trào xây dựng Làng văn hóa – Sức khỏe với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào, xây dựng cộng đồng dân cư không thuốc lá.

 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet