Đảm bảo chất lượng chấm thi trắc nghiệm THPT quốc gia

Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi các đơn vị được giao nhiệm vụ chỉ trì cụm thi về việc chấm thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2015.

Theo đó, để đảm bảo chất lượng của công tác chấm thi trắc nghiệm, đáp ứng các thay đổi trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị chủ trì cụm thi rà soát quy trình chấm thi trắc nghiệm và đề xuất các điều chỉnh (nếu cần) để đảm bảo tính bảo mật và chất lượng của công tác chấm thi.

Quy trình chấm thi phải đảm bảo quản lý, giám sát được tất cả các khâu, quy định nhiệm vụ của từng cá nhân khi tham gia chấm thi; có thể xác định và quy trách nhiệm cho từng cá nhân khi có sai sót ảnh hưởng đến kết quả chấm.

Rà soát chức năng và nâng cấp (nếu cần) phần mềm chấm thi trắc nghiệm, đảm bảo phần mềm đáp ứng được yêu cầu của quy trình chấm nêu trên.

Phần mềm phải được phân quyền rõ ràng; sau khi quét bài thi, phải tiến hành kiểm dò để đối chiếu hết lỗi logic và sửa các lỗi kỹ thuật (nếu có) ở quá trình quét;

Việc sửa đổi dữ liệu quét bài thi của cán bộ chấm thi đều phải được người quản lý kiểm tra và được phần mềm lưu lại; xuất dữ liệu đúng cấu trúc để báo cáo về Bộ.

Bộ GD&ĐT cho biết sẽ hỗ trợ các đơn vị chủ trì cụm thi (nếu có nhu cầu) nâng cấp, hoàn thiện phần mềm chấm trắc nghiệm phù hợp với yêu cầu mới của kỳ thi THPT quốc gia.

Lập Phương/Nguồn GDTĐ

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet