Đảm bảo tiến độ xây dựng hệ thống văn bản phục vụ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

PH

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đối với Bộ KH&CN và các Bộ liên quan rà soát, đảm bảo tiến độ xây dựng hệ thống văn bản pháp luật phục vụ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Hiện các bộ liên quan đã trình Chính phủ 1 nghị định, 2 quyết định và đã ban hành 12 thông tư liên quan đến vấn đề trên. Tuy nhiên, một số văn bản chưa xây dựng và ban hành đúng tiến độ.

Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành trong thời gian tới cần xác định triển khai xây dựng hệ thống văn bản pháp luật liên quan tới lĩnh vực năng lượng hạt nhân, trong đó nổi bật là việc hoàn thiện dự thảo Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) kèm Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật.

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN cần xây dựng Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực; Đề án hoàn thiện và tăng cường năng lực quản lý về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh; Kế hoạch quốc gia về ứng phó khẩn cấp sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; Đề án tăng cường năng lực, đầu tư cơ sở vật chất về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ, hạt nhân; Quỹ quản lý chất thải phóng xạ quốc gia.

Các đại biểu cũng cho ý kiến về việc xây dựng các văn bản về vấn đề tiêu chí năng lực xây dựng nhà máy điện hạt nhân; thẩm định báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ phê duyệt địa điểm nhà máy; hướng dẫn lập, sử dụng lưu trữ hồ sơ an toàn bức xạ...

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ KHCN và các Bộ liên quan lập danh sách cụ thể các dự án văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, chương trình cần triển khai, bổ sung hoặc không cần thiết bỏ khỏi kế hoạch. Tinh thần là đảm bảo tiến độ nhưng càn tham khảo kỹ kinh nghiệm quốc tế, tính đến đặc thù và nhất là đảm bảo các yêu cầu cao nhất về chất lượng, an toàn, tính pháp lý của dự án.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet