Đàm phán khu bay quan trọng thế nào với ACV?

Hiền Anh

Sau cổ phần hóa, tài sản tại khu bay được giao lại cho nhà nước, sau đó ACV sẽ thuê lại để vận hành. Dựa trên nội dung đàm phán với nhà nước, ACV sẽ nhận toàn bộ thu nhập từ các tài sản này và trả phí thuê cộng với phí sửa chữa.
Đàm phán khu bay quan trọng thế nào với ACV? - ảnh 1

Trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Tổng CTCP Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị kiểm toán đã lưu ý quá trình đàm phán thuê tài sản khu bay vẫn đang diễn ra. Đến nay, ACV chưa đủ điều kiện niêm yết trên HOSE vì vấn đề được đơn vị kiểm toán lưu ý này chưa được giải quyết xong.

Bộ Giao thông Vận tải cũng đã yêu cầu ACV không tính doanh thu lợi nhuận từ tài sản khu bay trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh cho đến khi hoàn tất đàm phán. Những khoản mục này sẽ được chuyển thành khoản mục ngoại bảng trên Báo cáo tài chính.

Theo kế hoạch cổ phần hóa của ACV, sau cổ phần hóa, tài sản tại khu bay được giao lại cho nhà nước, sau đó ACV sẽ thuê lại để vận hành. Dựa trên nội dung đàm phán với nhà nước, ACV sẽ nhận toàn bộ thu nhập từ các tài sản này và trả phí thuê cộng với phí sửa chữa. Hiện tại ACV ghi nhận khoảng 270 tỷ đồng phí cho thuê hàng năm và 727 tỷ đồng dự phòng phải trả dài hạn hàng năm cho việc sửa chữa.

Hiện chưa có thông tin chính thức về việc Bộ GTVT có đồng ý với phương án này hay không, nếu hai bên đạt được thỏa thuận, phương án sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Sau khi đàm phán xong, ACV sẽ đủ điều kiện niêm yết trên HOSE.

Do vậy, ngày 8/6/2017, ACV đã công bố Báo cáo tài chính kiểm toán mới cho năm 2016 thay thế cho Báo cáo tài chính kiểm toán cũ công bố ngày 27/3/2017. Trong Báo cáo tài chính mới, doanh thu và lợi nhuận từ tài sản khu bay được loại khỏi bảng báo cáo kết quả kinh doanh.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, về mảng vận hành tài sản khu bay, ACV đã ghi nhận 1.300 tỷ đồng doanh thu thuần và 550 tỷ đồng chi phí. Đáng chú ý, chi phí này không bao gồm phí thuê và dự phòng sửa chữa dài hạn cho các tài sản khu bay. Trong Báo cáo tài chính cũ, ACV ghi nhận 205 tỷ đồng phí thuê và 545 tỷ đồng dự phòng sửa chữa dài hạn cho các tài sản khu bay.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet